Tilastot ja analyysit

Tilasto- ja analyysitietoa käytetään ministeriössä politiikan valmistelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Laadukkaat ja mahdollisimman ajantasaiset tilastot ovat olennaisia eri ilmiöiden tilan ja muutosten seurannassa.

TEM:n merkittävin oma tilasto on työvoimapalvelujen yhteydessä muodostuva työnvälitystilasto. Se on osa Suomen virallista tilastoa, katsaus julkaistaan kuukausittain yhdessä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kanssa. TEM jakaa työnvälitystilaston tietoja kuukausikatsauksen lisäksi Tilastokeskuksen StatFin-palvelun kautta.

Analyysit

Tilastotietoa hyödynnetään myös analyysien laadinnassa. TEM:ssä laaditaan ministeriön johdon, osastojen ja eri politiikkahankkeiden tietotarpeisiin analyyseja, kuten kahdesti vuodessa julkaistava TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste.

Analyysityö koostuu johdon pikamuistioiden ohella hyvinkin vaativia aineistoja ja menetelmiä hyödyntävistä töistä. Analyyseissa käytetään mm. laajoja rekisteriaineistojamme sekä mm. Tilastokeskuksen aineistoja.

Osa analyyseista julkaistaan TEM-analyyseja –sarjassa. Analyysityö täydentää ulkopuolisilta tutkijoilta hankittavaa tutkimustoimintaa, jota toteutetaan myös yhdessä toisten ministeriöiden kanssa.

Katso myös:

Julkaisut (ml. TEM-analyysit ja työmarkkinaennusteet)
Toimialapalvelu
 

Lisätietoja: Heikki Räisänen
Työnvälitystilastot: Petri Syvänen