FI SV EN

Tilastot ja analyysit

Tilasto- ja analyysitietoa käytetään ministeriössä politiikan valmistelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Laadukkaat ja mahdollisimman ajantasaiset tilastot ovat olennaisia eri ilmiöiden tilan ja muutosten seurannassa.

TEM:n merkittävin oma tilasto on työvoimapalvelujen yhteydessä muodostuva työnvälitystilasto.

Se on osa Suomen virallista tilastoa, katsaus julkaistaan kuukausittain yhdessä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kanssa.

TEM jakaa työnvälitystilaston tietoja kuukausikatsauksen lisäksi Toimiala Online–palvelun kautta.

Analyysit

Tilastotietoa hyödynnetään myös analyysien laadinnassa. TEM:ssä laaditaan ministeriön johdon, osastojen ja eri politiikkahankkeiden tietotarpeisiin analyyseja, kuten kahdesti vuodessa julkaistava TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste.

Analyysityö koostuu johdon pikamuistioiden ohella hyvinkin vaativia aineistoja ja menetelmiä hyödyntävistä töistä. Analyyseissa käytetään mm. laajoja rekisteriaineistojamme sekä mm. Tilastokeskuksen aineistoja.

Osa analyyseista julkaistaan TEM-analyyseja –sarjassa. Analyysityö täydentää ulkopuolisilta tutkijoilta hankittavaa tutkimustoimintaa, jota toteutetaan myös yhdessä toisten ministeriöiden kanssa.

Katso myös:
Julkaisut (ml. TEM-analyysit ja työmarkkinaennusteet)
Yritystilastot
 

Lisätietoja: Heikki Räisänen, Päivi Järviniemi
Työnvälitystilastot: Petri Syvänen