Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström åker till Rumänien för att diskutera EU-ordförandetrions program

Arbets- och näringsministeriet
14.9.2018 15.15
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila ska bjuda in sina kolleger från Rumänien och Kroatien till ett motsvarande besök i Helsingfors senare under hösten 2018.

Rumänien, Finland och Kroatien bildar en ordförandetrio för Europeiska unionens råd från ingången av 2019 fram till sommaren 2020. Länderna bereder för närvarande ett gemensamt program om de huvudteman som rådet ska behandla under dessa 18 månader. Trio-programmet kommer att publiceras under hösten.

Trio-programmet diskuteras också på arbets- och socialministrarnas möte i Rumänien 17–18.9.2018. Finland representeras av arbetsminister Jari Lindström och av Veli-Mikko Niemi, överdirektör för enheten för internationella frågor vid social- och hälsovårdsministeriet. Mötet är en fortsättning på de diskussioner som fördes i Dubrovnik i våras.

– I Finland och hos oss vid ministeriet fortsätter arbetet med att fastställa de tematiska prioriterade områdena under vårt ordförandeskap. Beredningen av trioprogrammet är en viktig del av denna process. Därför bjuder vi in våra kolleger från Rumänien och Kroatien att fortsätta diskussionerna i Helsingfors, påpekar arbetsminister Lindström.

Finlands EU-ordförandeskap

  • Finland är ordförandeland för Europeiska unionens råd i ett halvår från och med ingången av juli 2019. 
  • Före Finland sköter Rumänien ordförandeskapet och Kroatien blir ordförandeland efter Finland.
  • Ordförandeländerna samarbetar i grupper om tre medlemsländer, dvs. som en trio.
  • Finlands nationella ordförandeskapsprogram bereds på ett parlamentariskt sätt.

– Målet är att bygga en helhetsbetonad syn på förutsättningarna för hållbar, smart och inkluderande tillväxt i EU. Detta har en stark anknytning till diskussionen om arbetets förändring och de kompetensrelaterade utmaningar som detta medför. Arbetskraftens rörlighet är ett sätt att svara mot dessa utmaningar, fortsätter minister Lindström.

I Rumänien diskuterar trioländerna också jämställdheten mellan könen på arbetsmarknaden samt främjandet av arbetshälsan och säkerheten i arbetet.

Ytterligare upplysningar:
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, tfn 029 50 48278

Tillbaka till toppen