Innehåll med tagg terveys .

Branschrapport: Det är utmanande för social- och hälsovården att locka arbetskraft och hålla fast vid den nuvarande – arbetsförhållandena inom branschen måste utvecklas

15.2.2021 10.30
ANM
Tillgången på arbetskraft inom social- och hälsovården är en utmaning i framtiden, och bristen på arbetskraft är redan nu stor. Det är ytterst viktigt att göra branschen attraktivare och förbättra arbetsförhållandena. Den privata sektorns roll som sysselsättare bör också identifieras bättre.

Uppdaterad färdplan: Genom nya innovationer inom hälsobranschen eftersträvas välfärd och konkurrenskraft

1.12.2020 8.20
ANM SHM UKM
Forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen utvecklas målinriktat åren 2020–2023. Människors hälsa och välfärd förbättras genom forskning och teknisk utveckling. Dessutom främjas Finlands ställning som föregångare inom internationell forsknings- och innovationsverksamhet, investeringar och ny affärsverksamhet inom hälsobranschen.

Näringsminister Olli Rehn: Samarbete mellan Tekes och IBM skapar nya tillväxtmöjligheter och arbetstillfällen i Finland

14.9.2016 14.05
ANM
Det öppnar sig nya möjligheter för finländska företag och aktörer inom hälsobranschen att utveckla och effektivare utnyttja artificiell intelligens. Innovationsfinansieringsverket Tekes och IBM berättade den 14 september 2016 att de har inlett ett samarbete där man utvecklar det finländska ekosystemet för digital hälsa och öppna partnerskapsmodeller samt öppnar upp globala marknadsmöjligheter för finländska företag.

Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

9.2.2021 9.02
ANM
Staten har ingått avtal med 16 stadsregioner som stärker innovationsverksamheten. Genom avtalen utvecklas ekosystemen för innovationsverksamheten, det vill säga täta samarbetsnätverk, spetskompetensen stärks och FUI-verksamhetens verkningsfullhet ökas.

Arbetsplikten för arbetstagare tryggar att det finns tillräckligt med arbetskraft inom hälso- och sjukvården

27.3.2020 15.26
ANM
Kuvassa hoitaja valmistelee hoitotoimenpidettä.
Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland. Statsrådet har den 25 mars 2020 utfärdat en förordning om att införa den arbetsplikt inom hälso- och sjukvården som avses i beredskapslagen.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna