Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Analyysi: Työehtosopimusjärjestelmät määrittelevät paikallista sopimista eräissä Euroopan maissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.4.2016 11.13
Tiedote
Eräissä Euroopan maissa työehtosopimusjärjestelmät luovat raamit paikalliselle sopimiselle. Lainsäädännöllä tapahtuvat järjestelyt ja poikkeamat ovat harvinaisia. Palkat sen sijaan ovat jollain tavoin sovittavissa ammatti- tai tehtäväkohtaisesti. Mikäli palkasta voidaan sopia paikallisesti, on vähimmäistaso yleensä varmistettu minimipalkkalailla tai työehtosopimusmääräyksellä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 26.4. 2016 julkaisemasta analyysista, jossa tarkastellaan seitsemän EU-maan paikallisen sopimisen järjestelmiä, kehitystä ja erityispiirteitä.  

Analyysi kytkeytyy kilpailukykysopimuksen valmisteluun

Elinkeinoministeri Olli Rehn antoi helmikuussa 2016 tehtäväksi kartoittaa seitsemän EU-maan paikalliseen sopimiseen liittyviä käytäntöjä. Selvitys kytkeytyy Suomessa ajankohtaiseen työmarkkinajärjestöjen sopimusvalmisteluun.

- Hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn kärkihankkeisiin sisältyy paikallisen sopimisen  edistäminen. Tämä analyysi lisää kansainvälistä tietopohjaamme sopimusjärjestelmistä ja paikallisen sopimisen luonteesta ja tukee siten hallituksen kärkihankkeissa asetettuja tavoitteita, ministeri Rehn sanoo.

- Hallituksen tavoitteena on kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehtia paikallisen sopimisen edellytysten vahvistamisesta lainsäädäntöhankkein. Analyysi taustoittaa hallituksen työtä, oikeus- ja työministeri Jari Lindström toteaa.

Sopimusjärjestelmät muuttuvat hajautetuimmiksi

Analyysissa selvisi, että vuoden 2008 jälkeen globaalin kilpailun kiristyttyä eri puolilla Eurooppaa ovat neuvotteluprosessit muuttuneet hajautetuimmiksi ja joustavimmiksi. Valtakunnalliselta tasolta on siirrytty ala- ja yrityskohtaisiin tai alakohtaisista yrityskohtaisiin sopimusneuvotteluihin.  Merkkejä keskitetympään järjestelmään siirtymisestä on Virossa ja Liettuassa.

Analyysi sisältää paikallisen sopimisen järjestelmätason yleisen kuvauksen ja taustoittavan osan työehtojen kehityksestä. Analyysissa tarkastellaan sopimusjärjestelmän ja lainsäädännön roolia, palkoista ja työajoista sopimista sekä normaali- tai kriisitilanteen merkitystä poikkeamissa. Tutkitut maat ovat Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Irlanti, Itävalta ja Espanja. Tiedonkeruu toteutettiin pääosin Suomen suurlähetystöjen kautta.

Paikallisen sopimisen laajuus ja ominaispiirteet eräissä Euroopan maissa -analyysi 

Lisätiedot:
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 50 47118
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 050 574 0236

 
Sivun alkuun