Sivut, joissa tagi kestävä kehitys .

Lintilä mukana EU-valtioiden ministereiden yhteiskirjoituksessa: Eurooppa tarvitsee ydinvoimaa

11.10.2021 10.16
TEM
Kymmenen EU-maan ministerit kirjoittavat 11.10.2021 useassa eurooppalaisissa sanomalehdessä julkaistussa yhteiskirjoituksessa, että ydinvoima on osa ratkaisua päästöjen vähentämiseksi ja Euroopan energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi. Ministereiden mielestä ydinvoima on otettava mukaan EU:n komission valmistelemaan kestävän rahoituksen taksonomiaan.

Kiertotaloushankkeisiin miljoona euroa – tavoitteena uudet innovaatiot ja eri alojen yhteistyö

5.10.2021 14.43
TEM
Kuvassa taimi kolikkokasassa
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt viidelle kiertotaloushankkeelle yhteensä miljoona euroa. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta sekä tukevat innovaatioita ja osaamista.

Suomen kestävän rahoituksen tiekartta tarjoaa suuntaviivoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

24.9.2021 9.20
TEM
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen tällä vuosikymmenellä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten julkinen ja yksityinen sektori kohdentavat investointejaan. Tämän vuosikymmenen aikana kaikki rahoitusratkaisut on kyettävä suuntaamaan nykyistä kestävämmin, ja tähän Suomen 24.9.2021 julkaistu kestävän rahoituksen tiekartta tarjoaa suuntaviivoja.

Ministerit valmistelevat YK:n energiahuippukokousta teemaryhmissä juhannusviikolla – Lintilä teknologia ja innovaatiot -teeman äärellä 22.6.

21.6.2021 15.56
TEM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
YK järjestää yleiskokouksensa yhteydessä syyskuussa korkean tason energiadialogin New Yorkissa. Energia on ensimmäistä kertaa vuoden 1981 jälkeen esillä YK:ssa tällä tasolla. Kokouksen tavoitteena on kirittää jäsenmaita Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen energiaa koskevan tavoitteen saavuttamisessa marraskuussa Glasgow´ssa pidettävän COP26-ilmastokokouksen alla.

Uusi hanke edistää rahoituksen suuntaamista kestävään kehitykseen

11.11.2020 9.00
TEM
Hallituksen tavoitteena on, että yksityistä rahoitusta suunnataan tulevaisuudessa entistä enemmän kestävän kehityksen mukaisiin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoitus on tunnistaa kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan mahdollisuudet ja rahoituksen haasteet suomalaisille yrityksille.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Jatkoaikaa kiertotalouden investointiavustusten hakuun 16.11. saakka

21.10.2021 10.53
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa 5.10.2021 avattua kiertotalouden investointiavustusten hakuaikaa 16.11. saakka. Avustusta on tarjolla uusien innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen. Alun perin tuen hakuaikaa oli 28.10. saakka. Avustuksiin on käytettävissä 575 000 euroa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit