Blogg

Inlägg med taggen työllisyys .

Nu börjar det se ut som ett nordiskt land

Ökningen av varje efterfrågepost i bruttonationalprodukten har också skapat stor turbulens på arbetsmark-naden. Efterfrågeposterna i nationalprodukten är...

Sektorsövergripande tjänster för arbetslösa ska beaktas vid beredningen av strukturella reformer

Största delen av de arbetslösa har komplicerade hinder för sysselsättning som är kopplade till varandra, ett eller flera. Enligt OECD:s forskningsrapport...

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Förra veckan publicerades en ny analysrapport om jobbsökning och rekrytering vid verksamhets-ställen och anknytande problem i Finland. Rapporten baserar...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Det är dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad

För ett halvår sedan fick jag ta itu med en intressant arbetsuppgift. Mitt uppdrag var att vid arbets- och näringsministeriet göra en...

Åtgärderna inom den ekonomiska politiken måste övervägas omsorgsfullt

I dag offentliggjordes en rapport om Finlands ekonomiska strategi för hur man ska klara av coronakrisen. Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under...

Det finns en stor potential i kommunala sysselsättningsförsök – därför lönar det sig att göra beredningen omsorgsfullt

Regeringen bereder kommunala sysselsättningsförsök där avsikten är att överföra vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Det är fråga...

Försäljarna mitt i förändringen – EFG-projektet inom handeln uppnådde sitt mål

Resultaten av det tvååriga projektet inom handeln som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) delfinansierade är smickrande: hela 85...

En gemensam utmaning för OECD-länderna: Det skapas nytt arbete men hur höjer man dess produktivitet?

Aktiviteten när det gäller att grunda nya företag börjar i de flesta OECD-länderna vara på samma nivå som före finanskrisen. För sysselsättningsökningen...

Skulle livet vara bättre om vi inte var med på EU:s inre marknad?

”Vad dålig världen har blivit.” ”EU bestämmer om onödiga saker igen.” Det är lätt att slänga ur sig kritiserande kommentarer. Det är lätt att skylla allt...

Propositioner som förfaller och arbete som går till spillo?

Det gick alltså så som det viskats om inofficiellt redan under flera månader: grundlagsutskottet konstaterade officiellt i sitt utlåtande förra fredagen att...