Innehåll med tagg työllisyys .

Lösningar i gränstvister i anslutning till kollektivavtal - enhälligt betänkande från arbetsgruppen på remiss

25.5.2022 13.26
ANM
Arbetsgruppen föreslår ny frivillig medling i gränstvister i anslutning till kollektivavtal samt preciseringar i parternas skyldighet att förbereda sig inför förlikningsförhandlingar. Målet är att bevara arbetsfreden samt förebygga och lösa konflikter på arbetsmarknaden särskilt i anslutning till kollektivavtal. Ändringsförslagen effektiviserar också förlikningsförfarandet.

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen fortsätter öka – pendlingen ökar kraftigt bland äldre och arbetslösheten minskar

25.5.2022 9.02
ANM
Graphig bild. Sysselsättningen och arbetslöshetsgraderna och prognoserna för dessa - ANM prognos.
I Finland ökar sysselsättningen enligt den arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2024. Antalet personer som har ett arbete fortsätter stiga, men efter den snabba återhämtningen från covid-19-pandemin börjar tillväxten mattas av i slutet av 2023.

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande

24.5.2022 8.04
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Totalt 238 800, en minskning på 79 600 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 79 600 personer. I april anmäldes 111 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

Finland övergår till den nordiska linjen i fråga om sysselsättningstjänster

23.5.2022 8.35
ANM
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder reformerar vi sysselsättningstjänsterna. Om vi har som mål en sysselsättningsgrad som är jämförbar med de andra nordiska länderna, finns det skäl för oss att i sysselsättningspolitiken övergå till att utnyttja de metoder som de andra nordiska länderna har använt på ett lyckat sätt. Detta kräver stora reformer av oss, både när det gäller tjänster, arbetssätt och strukturer. Sanna Marins regering arbetar kraftfullt för dessa.

Regeringen föreslår ändringar i de lagar som främjar sysselsättning och integration

25.5.2022 15.37
ANM
Invandrade som studerar.
Regeringen föreslår ändringar i tre lagar när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster i början av nästa år överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Ändringarna gäller lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration (integrationslagen) och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (lagen om ett kommunförsök). Den 25 maj 2022 ska regeringen överlämna sin proposition till riksdagen.

Talent Hubs, som utvecklar regionala samarbetsmodeller för invandring av experter, fick specialunderstöd 2022

19.4.2022 12.47
ANM
Olika människor på ett möte.
Det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost strävar efter att öka invandringen av experter till Finland. En del av programmet är de regionala Talent Hub-samarbetsmodellerna, vars verksamhet arbets- och näringsministeriet stöder med statsunderstöd. Understöden för 2022 delades ut till fem stora städer. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna