Innehåll med tagg työllisyys .

Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna framskrider – tjänsterna finns nu på Jobbmarknaden

19.5.2022 14.10
ANM
Den nya digitala serviceplattformen för arbetssökande och arbetsgivare, Jobbmarknad, har tagits i bruk. En ny funktion är möjligheten att utarbeta och publicera en jobbsökningsprofil. Profilen hjälper arbete och arbetstagare att hitta varandra bättre än tidigare. I sin helhet är arbets- och näringsförvaltningens reformerade informationssystemtjänster i bruk före utgången av år 2023.

Avsikten är att förbättra arbetslösas studiemöjligheter – regeringens proposition på remiss

16.5.2022 16.25
ANM
Regeringen bereder förbättringar i arbetslösas möjligheter att studera utan att förlora arbetslöshetsförmån. I propositionen ingår även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i serviceprocessen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

12.5.2022 11.06
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Lagutkastet om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 på remiss

6.5.2022 20.02
ANM
#ANtjänsterna2024
Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Utkastet till regeringens proposition om reformen har bearbetats sedan hösten och remisstiden för utkastet har nu börjat.

Talent Hubs, som utvecklar regionala samarbetsmodeller för invandring av experter, fick specialunderstöd 2022

19.4.2022 12.47
ANM
Olika människor på ett möte.
Det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost strävar efter att öka invandringen av experter till Finland. En del av programmet är de regionala Talent Hub-samarbetsmodellerna, vars verksamhet arbets- och näringsministeriet stöder med statsunderstöd. Understöden för 2022 delades ut till fem stora städer. 

En handbok om mångfald i arbetslivet och företagsträningar underlättar byggandet av arbetsgemenskaper som präglas av mångfald 

7.4.2022 11.46
ANM
Det finns överlappande händer med människor i olika färg.
Ett för alla öppet, icke-diskriminerande arbetsliv är i allas intresse: Finland behöver fler kunniga personer, mångsidiga team stärker företagens tillväxt och ökar Finlands attraktionskraft som investeringsland. Handboken inom programmet för mångfald i arbetslivet och IMAGO-träningstjänsten för företag ger arbetsgemenskaper praktiska råd om hur man bygger och leder arbetsplatser som präglas av mångfald, är inkluderande och accepterar alla. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna