Innehåll med tagg tutkimus .

Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen fortsätter öka – pendlingen ökar kraftigt bland äldre och arbetslösheten minskar

25.5.2022 9.02
ANM
Graphig bild. Sysselsättningen och arbetslöshetsgraderna och prognoserna för dessa - ANM prognos.
I Finland ökar sysselsättningen enligt den arbetsmarknadsprognos som sträcker sig fram till 2024. Antalet personer som har ett arbete fortsätter stiga, men efter den snabba återhämtningen från covid-19-pandemin börjar tillväxten mattas av i slutet av 2023.

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har stigit till den nivå som föregick coronaviruset

5.4.2022 8.00
ANM
Den yrkesbarometern:  1/2022: Top5 yrkes i Finland.
Yrkena inom social- och hälsovården ligger fortfarande i topp på listan. Bland dem som lider av brist på arbetskraft har nya yrken inom restaurang- och byggbranschen dykt upp.

Utredning: Integrationsprogram och språkutbildning ökar sysselsättningen bland invandrare

30.3.2022 13.15
ANM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Integrationsprogrammen och språkutbildningen ökar sysselsättningen bland invandrare. En aktiv arbetskraftspolitik är effektivast för de svårast sysselsatta. Ekonomiska sanktioner fungerar sannolikt bäst för högutbildade, konstateras det i en utredning som gjorts av Työn ja talouden tutkimus Labore som beställts av som arbets- och näringsministeriets Kompetenscentret för integration av invandrare.

Arbetslivsbarometern 2021: Löntagarna har en positiv syn på arbetsmarknaden, men kontinuerligt lärande är inte tillgängligt för alla

24.3.2022 9.02
ANM
Studier i arbetet i senaste 12 månaderna enligt socioekonomisk ställning, 2021.
Löntagarnas hade en rätt positiv syn på arbetsmarknaden i slutet av det andra coronaåret. Över 80 procent av löntagarna upplevde att deras arbetsförmåga var god i förhållande till arbetets fysiska och psykiska krav.

Utredning: Finland har konkurrenskraftig forskning inom hälsobranschen – skalning till tillväxtföretag är en utmaning

22.2.2022 14.01
ANM
Finansieringen av hälsobranschen har utvecklats och stärkts, men Finlands finansieringsmiljö håller på att hamna på efterkälken jämfört med jämförelseländerna, konstateras det i arbets- och näringsministeriets publikation ”Utredning för att utveckla hälsobranschens finansieringsmiljö”, som publicerades den 21 februari 2022. Rapporten innehåller också förslag till utveckling av finansieringsmiljön.

Ministrarna diskuterar den europeiska forskningens, innovationernas och högskolornas framtid i Paris

24.1.2022 9.49
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning, innovationer) hålls i Paris 24–25 januari 2022. Temat för mötet är synergier mellan högskoleutbildningen, forskningen och innovationerna samt högskolornas framtid i Europa.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna