Hyppää sisältöön

Arviointiraportti: KEHA-keskus on lunastanut toiminnalle asetetut tavoitteet – kokonaisuus vaatii vielä selkeyttämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2020 11.09
Tiedote
KEHA-keskuksen logo

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus on viiden toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut toimintansa. Palvelujen keskittäminen on tehokkuuden lisäksi parantanut palvelujen laatua. KEHA-keskuksen ohjausta, roolia ja palvelukokonaisuutta tulee kuitenkin vielä selkeyttää, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa arviointiraportissa.

Valtion virastoista ja laitoksista tehdään säännönmukaisesti arviointeja. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva KEHA-keskus perustettiin vuonna 2015. KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

– Raportin perusteella voidaan sanoa, että KEHA-keskus toimii varsin hyvin. Selvitys antaa hyvän ohjenuoran ja suuntaviivat viraston toiminnan jatkokehittämiseen tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi, toteaa osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tukipalvelujen keskittäminen on parantanut palvelujen laatua ja tehokkuutta

Kokonaisuudessaan virasto on vastannut hyvin niihin tavoitteisiin, jotka perustamisen yhteydessä sille asetettiin. Selvityksessä todetaan, että KEHA-keskus on vielä nuori virasto, jonka toiminta ja palvelut ovat olleet koko ajan kehityksessä. ELY-keskusten ja TE-palveluiden hallinnollisten tukipalvelujen keskittämisen hyödyistä on jo kuitenkin näyttöä. Useilla mittareilla mitattuna keskittäminen on parantanut tehokkuutta ja palvelujen laatua, kuten vaste- ja käsittelyaikoja ja asiakastyytyväisyyttä. Keskittäminen on myös lisännyt palvelujen yhdenmukaisuutta.

KEHA-keskus on monipaikkaisen työn edelläkävijä

KEHA-keskus on toiminut alusta pitäen aidosti monipaikkaisesti ja -kanavaisesti selättäen monet siihen liittyvät haasteet. Toimivien vuorovaikutustyökalujen ja käytäntöjen ohella toimintaa on kehitetty määrätietoisesti kohti paikkariippumattomuutta.  KEHA-keskuksessa luodut käytännöt toimivat hyvänä esimerkkinä monelle muulle valtakunnallisesti toimivalle organisaatiolle.

KEHA-keskus on myös ottanut määrätietoisia askelia tiedonhallinnan työkalujen ja infrastruktuurin rakentamisessa ja raportin mukaan tätä kehitystä tulisi vahvistaa.

KEHA-keskuksen ohjaus, rooli ja palvelukokonaisuus tulee selkeyttää

Viraston toimintamalleissa tunnistettiin myös kehitettävää, kuten tarve tiivistää ELY-keskusten, TE-toimistojen, KEHA-keskuksen, muiden sidosryhmien ja ministeriöiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Suurimpana kehittämiskohteena raportissa nostetaan esiin KEHA-keskuksen roolin ja palvelukokonaisuuden selkeyttäminen. Toimintaympäristö on muuttunut vuosien varrella ja puhtaasti hallinnollisten tehtävien rinnalle on noussut tarve tehdä enemmän myös substanssisidonnaisia tehtäviä. Palvelukokonaisuuden lisäksi selvityksessä esitetään viraston hallinnollisen ohjauksen selkeyttämistä.

Arvioinnin toteutti Sofigate Oy/ BroadScope Management Consulting Oy.

Lisätietoja:

teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 029 504 7150, marjukka.aarnio(at)tem.fi
neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, TEM, p. 029 506 4942, tarja.reivonen-kavonius(at)tem.fi

****

KEHA-keskus on 1.1.2015 toimintansa käynnistänyt valtakunnallinen, aidosti monipaikkaisuuteen ja virtuaalisuuteen perustuvalla johtamisjärjestelmällä ja konseptilla toimiva virasto. KEHA-keskuksessa työskentelee noin 500 asiantuntijaa.

KEHA-keskus ohjaa, kehittää ja palvelee palvelujensa piirissä olevia organisaatioita tehtävien yhdenmukaistamisessa, hallinnollisten tehtävien ohjaus- ja johtamistapojen sekä toimintaprosessien kehittämisessä, uusien sähköisten välineiden käyttöönotossa sekä suorittaa pääosan ELY-keskusten ja TE-toimistojen myöntämien avustusten maksatuksista ja korvauksista.

 
Sivun alkuun