Hyppää sisältöön

Barometri: sote-palveluiden pk-yritysten suhdanneodotukset yhä varovaisen positiivisia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2017 11.59
Tiedote
Kuva: Opa Latvala

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymien kehityksestä jatkuvat myönteisinä. Alan pk-yrityksistä 39 prosenttia odottaa näkymien parantuvan, kun niiden heikkenemistä odottaa 11 prosenttia yrityksistä.

Nämä tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysalan pk-toimialabarometrista, jossa kysyttiin yritysten tulevaisuuden odotuksista tulevan vuoden aikana.

– Pk-barometrissa näkyy jo yritysten hieman positiivisemmat tulevaisuuden odotukset. Yritysten voi myös nähdä oivaltaneen innovaatioiden sekä tuotannon ja tuotteiden kehittämisen tärkeyden, toteaa terveyden ja hyvinvoinnin yritystoiminnan hankepäällikkö Jaana Lappi työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Myös liikevaihdon osalta odotukset olivat myönteisempiä kuin viime syksynä. Toisaalta pk-yrityksistä suurempi osa odottaa kannattavuuden ja vakavaraisuuden pysyvän ennallaan tai jopa vähentyvän verrattuna edelliseen mittaukseen. Sosiaali- ja terveysalan yritykset odottavat panostavansa jatkossa enemmän innovaatioihin, tuotannon tai tuotteiden kehittämiseen.

Odotukset suhdanteiden positiivisesta kehityksestä olivat sote-palvelualalla hieman alemmat kuin vertailutoimialoilla teollisuudessa ja muissa palveluissa. Alan pk-yritysten edustajista 19 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi. Henkilökunnan vähenemistä odotti kuusi prosenttia vastaajista.

Alan pk-yrityksissä on edelleen vähemmän voimakasta kasvua, ja enemmän maltillista kasvua hakevia tai asemansa säilyttämiseen pyrkiviä yrityksiä kuin vertailutoimialojen pk-yrityksissä. Toisaalta vain prosentti vastaajista arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana. Odotukset laajentumisesta uusille markkina-alueilla ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon kasvoivat viime syksystä. Uudistumisessa eniten panostetaan henkilöstön koulutukseen.

Pahimpana kehittämisen esteenä koetaan kilpailutilanne toimialalla. Pahimpina työllistämisen esteinä nähdään työn sivukulut sekä kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus. Vajaalla puolella (45 %) yrityksistä ei ole työllistämistarvetta. Yritykset eivät myöskään koe haasteita työvoiman saatavuudessa. Vastaajista 65 prosenttia vastaajista sanoo saavansa yrityksille riittävästi työvoimaa.

Sosiaali- ja terveysalalla joka seitsemäs pk-yritys suunnittelee toimintansa sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Vastaajista 58 prosenttia ei ole suunnitellut lainkaan omistajanvaihdosta Ne pk-yrityspäättäjät, jotka suunnittelivat omistajavaihdosta, aikoivat toteuttaa sen useimmiten seuraavan 3–10 vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysalaa haastavat tällä hetkellä uudistumaan muun muassa digitalisaatio ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tuo myös mahdollisuuksia uudistaa alaa tuomalla uusia ratkaisuja ja innovaatioita niiden kehittämiseen pyrkiville yrityksille. Myös kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus tuottaa valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita. 

Sosiaali- ja terveysalan pk-toimialabarometrin tiedot pohjautuvat Taloustutkimus Oy:n tutkimukseen, jonka se toteutti Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

TEM toimialapalvelun erillisraportti sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten suhdannekuvasta syksyn 2017 osalta on luettavissa TEMtoimialapalvelun sivustolla.

Lisätiedot:
hankepäällikkö Jaana Lappi, TEM, puh. 029 506 2658
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

 
Sivun alkuun