Hyppää sisältöön

Energiaministerit jatkavat EU-tason keskustelua energian hinnoista ylimääräisessä neuvoston kokouksessa 26.10.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2021 10.57
Tiedote

EU:n energiaministerit tapaavat tiistaina 26.10.2021 ylimääräisessä neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Asialistan ainoat aiheet ovat energia hintojen nousu ja Euroopan komission 13.10. julkaiseman energiatiedonannon ehdotukset hinnannousua lievittäviksi toimiksi. Suomea Luxemburgissa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Puheenjohtajamaa Slovenia pyytää energiaministereille valmistelemassa taustapaperissa näkemyksiä kahteen kysymykseen: 1) Miten EU-tason toimet voisivat tukea ja täydentää välittömiä kansallisia toimenpiteitä hintojen nousun hillitsemiseksi? ja 2) Ovatko komission esittämät keskipitkän aikavälin toimenpiteet riittäviä ottamaan huomioon tulevat hintavaihtelut, ja mitä muita toimia voitaisiin toteuttaa EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla?

Myös EU:n päämiesten Eurooppa-neuvosto kävi 21.10. laajan keskustelun energian hintojen nousun vaikutuksesta kansalaisiin ja yrityksiin. Komissiota ja neuvostoa pyydettiin harkitsemaan keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia, joilla voidaan estää liiallista hintojen vaihtelua. Samalla halutaan vahvistaa EU:n energian joustava käyttö ja varmistaa vihreä siirtymä. Myös näistä toimista on tarkoitus keskustella energianeuvoston kokouksessa. 

Komissio esittää tiedonannossaan joukon toimenpidevaihtoehtoja, joilla jäsenvaltiot voisivat hillitä energiahintojen nousun vaikutuksia. Toimenpiteet olisivat pääosin toteutettavissa nykylainsäädännön puitteissa, eikä tiedonanto sisällä merkittäviä uusia lainsäädäntöaloitteita. Mahdollisina lyhyen aikavälin toimina jäsenvaltioille ehdotetaan esimerkiksi väliaikaisesti energiaverojen laskuja ja erilaisia könttäsummamaksuja pahiten kärsineille asiakkaille. Toimia voitaisiin rahoittaa esimerkiksi lisääntyneillä päästökauppatuloilla. Pidemmällä aikavälillä komissio ehdottaa esimerkiksi EU:lle vapaaehtoisia kaasureservejä.

”Komission esittämät keskipitkän aikavälin toimenpiteet vaikuttavat oikeansuuntaisilta. Mahdolliset EU-tasoiset lainsäädäntöehdotukset tulee aina valmistella huolella. Vuodenvaihteessa on käsittelyyn tulossa komission kaasupaketti. Tämä paketti olisi oikea paikka tarkastella esimerkiksi komission esittämiä kaasureservejä”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Hallituksen eduskunnalle 20.10.2021 toimittaman E-kirjeen mukaan Suomi pitää komission tiedonannossaan esittämiä toimenpidevaihtoehtoja tilanteen helpottamiseksi lähtökohtaisesti perusteltuina ja oikeansuuntaisina. EU:n ei kuitenkaan tulisi ryhtyä toimiin, jotka aiheuttaisivat häiriöitä päästökauppajärjestelmälle tai sähkömarkkinoille. 

Suomen näkemyksen mukaan markkinamallien lyhytjänteinen muokkaaminen tai kilpailun rajoittaminen johtaa tehottomuuteen ja korkeampaan energian hintaan pitkällä aikavälillä. Mahdollisia lisätoimia tai -velvoitteita harkittaessa on syytä huomioida jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet ja jäsenvaltioiden voimassa olevat kansalliset varautumisjärjestelmät. 

Keskustelun tilapäisestä energiahintojen noususta ei tule johtaa siihen, että ilmastopaketin kunnianhimon tasoa kyseenalaistettaisiin. Ilmastopaketti on osa ratkaisua, ei hintojen nousun ensisijainen syy. On myös tärkeää, että energiahintojen nousun perusteella ei luoda uusia EU:n sisäisiä tulonjakomekanismeja. 

Hintojen noustessa on kansallisissa toimissa tärkeää kiinnittää huomiota haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuluttajiin. Suomessa näiden kuluttajien asema on turvattu kansallisen sosiaalipolitiikan toimin. 

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. + 358 50 431 6518
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, p. +358 50 396 1285
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. +358 50 431 8015
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. +358 50 501 7746 (energian EU-koordinaatio TEM:ssä) erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175
 

 
Sivun alkuun