Hyppää sisältöön

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun helmikuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2017 9.06
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 332 200 työtöntä työnhakijaa. Se on 28 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 10 700:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 117 300, mikä on 4 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 200 eli 7 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 300 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 40 800. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 59,9 prosenttia, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 57 300 eli 2 200 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 109 900 työpaikkaa, mikä on 3 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 33 700 henkilöä, mikä on 7 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 23 300 henkilöä, mikä on 7 100 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 1 200 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä laski tammikuusta helmikuuhun 900:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 126 000 henkilöä, mikä on 7 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,3 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 242 000, mikä on 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun