Hyppää sisältöön

Valtion ydinjätehuoltorahastolle toimitusjohtaja ja uusi johtokunta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2021 9.09
Tiedote
Kuvassa mies ja ydinvoimalaitos

Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) sai yli 30-vuotisen historiansa ensimmäinen päätoimisen toimitusjohtajan, kun KTM Jukka Järvinen aloitti tehtävässä syyskuun alussa. Valtioneuvosto nimitti viime viikolla myös rahaston johtokunnan kaudelle 1.9.2021–31.08.2024. Nimitykset ovat osa Valtion ydinjätehuoltorahaston uudelleenorganisointia.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteiskunnalla on riittävät varat ja osaaminen ydinjätehuollon hoitamiseksi kaikissa olosuhteissa. Rahasto on valtion talousarvion ulkopuolella, ja se toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Se koostuu kolmesta erillisestä rahastosta, jotka ovat Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Jukka Järvinen toimi ennen nykyistä tehtäväänsä muun muassa Valtion eläkerahastossa sijoituspäällikkönä ja korkosijoitusjohtajana ja sitä ennen 11 vuotta Valtiokonttorissa tutkijana ja sijoitusyksikön päällikkönä.

Järvisen valinnan perusteita olivat kokemus sijoitustoiminnasta ja sen käynnistämisestä sekä VYR:n nykyisen sijoitustoiminnan hyvä tuntemus. Lisäksi hänellä on käytännön kokemusta julkisen hallinnon talousjohtamisesta ja osaamista sijoitusten ja riskien hallinnasta.

Toimitusjohtajan nimityksen yhteydessä hänen sijaisekseen nimitettiin neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Professori Eva Liljeblom jatkaa VYR:n johtokunnan puheenjohtajana

Valtioneuvosto asetti 26.8.2021 Valtion ydinjätehuoltorahastolle johtokunnan toimikaudeksi 1.9.2021–31.08.2024. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa professori Eva Liljeblom Hankenilta.

Johtokunnan jäseniksi nimitettiin varapuheenjohtajana budjettipäällikkö Sami Yläoutinen valtiovarainministeriöstä ja jäseniksi apulaisjohtaja Anu Sammallahti Valtiokonttorilta sekä talousjohtaja Mika Niemelä ja neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avolahti on uusi jäsen johtokunnassa. Hän on toiminut aiemmin oman työnsä ohella myös rahaston toimitusjohtajana.

Lakimuutokset valtion ydinjätehuollon uudelleenorganisoimiseksi tulivat voimaan 1.5.2021. Muutokset tehtiin ydinenergialakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Päivitetyn sääntelyn soveltaminen toteutuu vaiheittain vuosina 2021–2026. 

Muutokset mahdollistavat sen, että rahaston hallinnoimien varojen sijoitustoiminta voi olla aiempaa monipuolisempaa ja pitkäjänteisempää. Ne mahdollistavat myös aiempaa laajemman riskinoton. Lisäksi ydinjätehuoltovelvollisille säädettiin velvollisuus osallistua sijoitustoimintaan liittyvään riskienhallintaan. 

Uudelleenorganisointi tarkoitti myös sitä, että rahastolle nimitettiin uusi johtokunta ja sen ohelle ministeriön erillisellä päätöksellä nimitettävä neuvoa-antavaa sijoitusneuvottelukunta. Myös rahaston päätöksenteko uudistuu. Johtokunnalle tulee uusia sijoitustoimintaan ja riskienhallintaan liittyviä tehtäviä ja johtokunnalta siirtyy operatiivisia tehtäviä uudelle toimitusjohtajalle.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Mirjami Tanner, TEM, puh. 029 504 7167
toimitusjohtaja Jukka Järvinen, VYR, puh. 029 504 7357
 

 
Sivun alkuun