EU-maiden ministerit hyväksyivät vähimmäispalkkadirektiivin

7.12.2021 15.06
TEM
EU-lippuja liehuu salossa
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen riittäviä vähimmäispalkkoja koskevasta direktiivistä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää työssäkäyvien köyhyyttä määrittelemällä keinoja, joilla jäsenvaltioiden tulee edistää lakisääteisen vähimmäispalkan riittävyyttä, työehtosopimustoimintaa ja vähimmäispalkkasäännösten toimeenpanoa.

SpaceFinland-verkkosivu kokoaa yhteen Suomen kiinnostavimmat avaruusuutiset

7.12.2021 14.27
TEM
Avaruudesta otettu kuva, jossa näkyy maapallo
Avaruus on kasvava toimiala, jossa Suomi haluaa olla aktiivisesti mukana. Jatkossa avaruuteen liittyvät kiinnostavimmat uutiset tutkimus- ja yritystoiminnasta sekä Suomen avaruushallinnosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä löytyvät kootusti uudelta verkkosivulta.

Lakiehdotus polttoturpeen turvavarastoinnin uudistamisesta lausunnolle

7.12.2021 12.13
TEM
turvekenttä
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta polttoturpeen turvavarastoista. Samaan aikaa lausunnolla on myös luonnos valtioneuvoston asetukseksi polttoturpeen turvavarastoista. Turpeen kysyntä ja tuotannon kannattavuus ovat vähentynyt voimakkaasti syksystä 2020 alkaen. Kesällä 2020 tuotettu turve on jäänyt pääosin varastoihin. Tuotannon ja kysynnän arvioidaan jäävän myös tulevina kesinä hyvin vähäiseksi.

Selvitys uusiutuvien jakeluvelvoitteen noston vaikutuksista valmistunut

3.12.2021 15.39
LVM TEM YM
Jakeluvelvoitelain avulla edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan tällä hetkellä 18 prosenttia ja nousee asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Jakeluvelvoite vähentää liikenteen päästöjä arvion mukaan noin kaksi miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina (CO2eq) vuonna 2030 nykytilaan verrattuna.

Vähimmäispalkat, palkka-avoimuus ja koronapandemia ministerien aiheina Brysselissä

3.12.2021 13.20
STM TEM
EU-lippu liehuu
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit keskustelevat neuvostossa työssäkäyvien köyhyyden torjunnasta vähimmäispalkkadirektiivin avulla, palkka-avoimuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä.

Digitalisaatio ja työn murros asettavat uusia vaatimuksia myös kotoutumistoimille – Pohjoismaat jakavat hyviä käytäntöjä ministerikokouksessa  

7.12.2021 10.07
TEM
Eri värisiä koululaisia tietokoneiden edessä opiskelemassa.
Digitalisaatio, työnteon uudet muodot, osaamisvaatimusten kasvu ja väestörakenteen muutokset vaativat entistäkin parempaa kotoutumispolitiikkaa. Pohjoismaiden kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelevat kotoutumisesta virtuaalikokouksessa, jonka Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Energian alkuperätakuulla voi varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

2.12.2021 13.23
TEM
Kuvassa vetytankit
Valtioneuvosto lähetti Tasavallan presidentin vahvistettavaksi lain energian alkuperätakuista. Se parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Sen avulla kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Laki tulee voimaan 3.12.2021.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

Yritysrahoitushaut

Yritysrahoitushaut

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa TEM:n hallinnonalalla syksyllä 2021.  Hakuja on tarkoitus avata mm. energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi.

Yritysrahoitushakujen verkkosivu

Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen. Lisäksi ohjelma pyrkii kanavoimaan Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -ohjelman verkkosivut

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri