Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Selvitys: Itsensätyöllistäminen yleistyy, mutta jakamistaloutta hyödynnetään vielä vähän

Työ- ja elinkeinoministeriö 16.2.2017 9.50
Tiedote

Itsensätyöllistäjät käyttävät jakamis- ja alustatalouteen perustuvia digitaalisia työnvälitysalustoja vähän, vaikka niitä on syntynyt viime vuosina runsaasti. Digitaalisten työnvälitysalustojen merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla ovat yleistyneet erilaiset uudet tavat tehdä työtä. Yhä useampi suomalainen työskentelee perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden ohella yksinyrittäjänä tai yrittäjämäisesti. Niin sanottujen itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, viimeisen 15 vuoden aikana yhteensä noin 37 000 hengellä.

Jakamistalouden uskotaan lisäävän itsensätyöllistämistä, sillä digitaalisten alustojen kautta voi tarjota osaamistaan ilman perinteistä työnantaja-työntekijä-suhdetta. Jakamis- ja alustatalous tulee muuttamaan myös työhakua ja rekrytointia.

Owal Groupin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tekemän selvityksen mukaan jakamis- ja alustatalouteen perustuvia digitaalisia työnvälitysalustoja on syntynyt viime vuosina runsaasti. Itsensätyöllistäjät hyödyntävät kuitenkin toistaiseksi vähän muita digitaalisia alustoja kuin sosiaalisen median kanavia. Sosiaalista mediaa käytetään erityisesti työnetsintään, markkinointiin ja tiedotukseen. Lisäksi laskutuspalvelujen hyödyntäminen erityisesti sivutoimiseen työntekoon kasvaa nopeasti.

Lainsäädäntö asettaa haasteita itsensätyöllistämiselle

Selvityksen mukaan lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen liittyvät hankaluudet ja kannustinloukut vähentävät itsensätyöllistämistä. Selvityksen osana toteutettuun kyselyyn vastanneet esittivät parannuksia itsensätyöllistäjien työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä toivoivat yhdenmukaisempaa neuvontaa julkisilta palveluntuottajilta.

– Meidän tulee kehittää lainsäädäntöä ja julkisia palvelujamme niin, että ne tukevat entistä paremmin uusia työnteon ja yrittäjyyden muotoja. Aion viedä tämän vuoden aikana eteenpäin muutoksia, joilla siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tehdään joustavammaksi, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

Ministeri Lindstöm vastaanotti vuoden 2016 joulukuussa Akavan Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien Harri Hellsténin tekemän selvityksen työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista.

Haasteista huolimatta yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat ovat Owal Groupin selvityksen mukaan varsin tyytyväisiä nykyiseen työmuotoonsa. Suurin osa heistä ei haluaisi työskennellä palkansaajana. Itsensätyöllistämisen hyötyinä nähdään erityisesti vapaus, joustavuus ja itsenäisyys sekä oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.

Tyytyväisimpiä ovat rakennus- sekä terveys- ja sosiaalialan itsensätyöllistäjät, tyytymättömimpiä taide-, viihde- sekä koulutus- ja viestintäaloilla työskentelevät. Positiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat, kun taas freelancerit ja apurahansaajat näkevät tulevaisuutensa epävarmempana.

Owal Group kartoitti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta itsensätyöllistämisen laajuutta ja kasvunäkymiä Suomessa sekä jakamis- ja alustatalouden merkitystä itsensätyöllistämisessä. Selvitykseen liittyi laaja kysely itsensätyöllistäjille.

Itsensätyöllistäminen ja jakamistalous työelämän murroksessa -raportti

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 5740 236
neuvotteleva virkamies Tiina Oinonen, TEM, p. 029 504 9295
seniorikonsultti Marika Koramo, Owal Group, p. 040 8224398

Tillbaka till toppen