Innehåll med tagg rahastot .

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

12.5.2022 11.06
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

21.10.2021 14.05
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Statsrådet godkände den 21 oktober 2021 Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och beslutade att det ska lämnas till Europeiska kommissionen. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik har genomförts – en arbetsgrupp ska diskutera mål för att jämna ut regionala skillnader

30.9.2021 15.02
ANM
Den 30 september 2021 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott riktlinjerna för den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under den kommande programperioden fördelas finansieringen något jämnare mellan de olika landskapen än tidigare.

Över 100 miljoner euro till regionerna för coronaåterhämtning

22.10.2020 13.48
ANM
Regionernas återhämtning från coronaepidemin stöds med över 100 miljoner euro. Finansieringen kommer från Finlands strukturfondsprogram samt från anslagen för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för stödjande av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.

I fortsättningen kan personalfonder bildas också i mindre företag – utkast till lag på remiss

6.9.2022 11.32
ANM
En personalfond är en fond som ägs och förvaltas av arbetstagarna. Den bidrar till att förbättra företagets, ämbetsverkets eller kommunens produktivitet och konkurrenskraft samt engagerar arbetstagarna i verksamheten. I regeringens utkast till proposition föreslås att en personalfond kan bildas också på mindre arbetsplatser än för närvarande.

Avtal som stärker innovationsverksamheten ingås med städer

20.5.2020 13.33
ANM
Staten och städer som leds av universitet kommer överens om ekosystemavtal som möjliggör ett tätare samarbete mellan städerna och staten till stöd för forskning, utveckling och innovationer.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna