Lakihanke työmarkkinamallin vahvistamiseksi etenee

24.5.2024 12.03
TEM
Kolmikantainen työryhmä on valmistellut muutoksia työriitojen sovittelujärjestelmään. Työryhmän työskentely on loppusuoralla, ja uudistuksen päälinjat ovat selvillä. Lausuntokierros työryhmän mietinnöstä alkaa kesäkuussa 2024.

Yritysvastuudirektiivin toimeenpano edellyttää kansallista valmistelutyötä Suomessa

24.5.2024 11.24
TEM
Kuvassa on punatiilinen energiantuotantolaitos korkeine savupiippuineen.
EU:n jäsenvaltioiden ministerit hyväksyivät yritysvastuudirektiivin kilpailukykyneuvostossa 24. toukokuuta. Neuvoston virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi allekirjoitetaan ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on direktiivin voimaantulon jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitys lausuntokierrokselle

24.5.2024 8.45
TEM
Suomen EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys on lähetetty lausuntokierrokselle. Suunnitelmasta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi –palvelussa 10.6.2024 asti.

Kaupunkien ja valtion yhteistyötä vahvistetaan uudenlaisten kumppanuuksien kautta – yhdessä ratkotaan esimerkiksi jengiytymistä, liikkumista ja osaamisen kysymyksiä

23.5.2024 11.21
TEM
Valtion ja kaupunkien uudenlaiset yhteistyön muodot ja kumppanuuksien kehittäminen ovat saaneet vahvan alun. Uusimpana yhteistyön muotona ovat aloittamassa juuri asetettu niin sanottu elinvoimakumppanuus Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa sekä kahdentoista keskisuuren kasvukaupungin ja valtion yhteistyö.

EU:n kilpailukykyministerit koolla Brysselissä: keskustelussa sisämarkkinoiden tulevaisuus ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky

22.5.2024 13.46
TEM
EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Brysselissä 23.-24.5.2024. Tutkimuksesta ja innovaatioista sekä avaruudesta vastaavien ministerien kokouksissa 23.5. Suomea edustaa elinkeinoministeri Wille Rydman. Sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka –kokoonpanossa 24.5. Suomea edustaa työministeri Arto Satonen.

Tutustu myös

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri