Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Yritys, vastaa kyselyyn kilpailua vääristävistä ulkomaisista valtiontuista!

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.5.2019 11.32
Uutinen

Kartoitamme kansainvälistä kauppaa tekevien suomalaisyritysten EU:n ulkopuolisissa maissa kohtaamaa epäreilua kilpailua, joka liittyy ulkomaisten kilpailijoiden saamiin valtiontukiin. Jatkoimme vastausaikaa 14.6.2019 asti.

Elinkeinoelämän keskusliiton, ulkoministeriön ja TEM:n kyselyssä kartoitetaan laajasti erilaisia julkisen sektorin suoria ja/tai epäsuoria tukia sekä epäreilua kilpailua luovia asetelmia tai toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi markkinahintaa edullisemmat lainat, takaukset pääomasijoituksille, osakepääoman korotukset tai alihintainen maan tai kiinteistön vuokraus tai myynti.

Myös verohelpotukset tai vapautukset veronmaksuvelvollisuudesta katsotaan valtiontuiksi tässä yhteydessä. Viranomaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä laajasti kaikkia julkisen sektorin toimijoita valtion, alueellisella (maakunta tai vastaava) tai alemmalla paikallisella tasolla. Myös valtio-omisteisten yritysten, rahoituslaitosten tai rahastojen välityksellä kanavoidut varat ovat kyselyn piirissä.

Tieto auttaa puuttumaan valtiontukien aiheuttamiin vääristymiin

Haitalliset tuet vaikuttavat suoraan suomalaisyrityksiin, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai pohtivat kansainvälistymistä. Kaikenlainen tieto on tärkeää, koska laaja ymmärrys pelikentän epäreiluudesta helpottaa työtä esteiden purkamiseksi.

Tietoa kerätään yrityksiltä kaikissa EU-maissa. Yrityksiltä saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan yrityksen luvalla Euroopan komissiolle, jossa tieto kootaan yhteen.

Kyselyyn voi vastata matalalla kynnyksellä. Euroopan komissio voi hyödyntää kyselystä saatua tietoa muun muassa tasoitustullitutkinnoissa, WTO:n riitojenratkaisussa tai neuvotellessaan kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Lisäksi tieto auttaa Euroopan komissiota luomaan painetta EU:n ulkopuolisia maita kohtaan.

Sivun alkuun