Blogg

Inlägg med taggen työelämä .

Nu börjar det se ut som ett nordiskt land

Ökningen av varje efterfrågepost i bruttonationalprodukten har också skapat stor turbulens på arbetsmark-naden. Efterfrågeposterna i nationalprodukten är...

Rådgivningstjänsten för säsongsarbetare ger upphov till fem brottsanmälningar och sex arbetarskyddsinspektioner

Säsongsarbetare är den största gruppen utlänningar som arbetar i Finland. En stor del av dem arbetar på gårdsbruksenheter med korta...

Familj och arbete – passar pusselbitarna ihop?

Befolkningsprognosens siffror ser dystra ut, föräldrarna blir trötta av distansarbete i karantän och allt färre nya jobb ledigförklaras. Finns det i dag...

Ett icke-diskriminerande arbetsliv skapar välfärd och resultat

Pride-veckan är en bra påminnelse om att det finländska arbetslivet kan ha bara och endast en riktning: framåt. Rätten att leva utan diskriminering är en...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Det är dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad

För ett halvår sedan fick jag ta itu med en intressant arbetsuppgift. Mitt uppdrag var att vid arbets- och näringsministeriet göra en...

Under coronaviruspandemin ska man sörja för både beredskapen att vårda patienter och personalens ork

På grund av coronaviruspandemin har Finland befunnit sig under undantagsförhållanden från och med den 16 mars 2020. För att upprätthålla hälso- och...

Finns det fortfarande sommarjobb?

Exceptionella tider är exceptionella också i fråga om sommarjobb. Medan arbetsgivarna ännu i början av året anmälde sommarjobb till den offentliga...

Arbetsminister Tuula Haatainen: Man kommer att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av detta år. Överföringen...

Tre tuffa utmaningar när det gäller internationell rekrytering: tillstånd, Finlands attraktionskraft och attityder

Finland befinner sig i en situation där antalet lediga jobb är rekordhögt och 42 % av de verksamhetsställen som letat efter arbetskraft har upplevt...