Kolumnit

Tekoäly tuottamaan lisätehoa yritys- ja viranomaistoimintaan

20.2.2024 8.09
Kuvassa on alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Tammikuun työllisyyskatsaus vahvistaa joulukuussa näkyviin noussutta käännettä parempaan. Avoimien työpaikkojen määrä on joulukuusta lisääntynyt. Työttömyyskään ei ole kasvanut enää pariin kuukauteen. Tämä on hieno alku vuodelle 2024, ja toivottavasti orastavat lupaukset talouskasvusta toteutuvat.

Matalasuhdanteen vuosi 2023

25.1.2024 8.07
Kuvassa on työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Joulukuun katsaus julkisesta työnvälityksestä sisältää sekä hyviä että huonoja uutisia.

Työvoiman liikkuvuus merkitsee myös aivovientiä

22.12.2023 8.11
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö.
Viime ajat olemme olleet huolissamme työvoimapulasta monilla eri aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja monilla tieto- ja viestintätekniikan aloilla. Pelkästään omalla työvoimalla ei näitä työpaikkoja pystytä täyttämään. Siksi olemme muiden Euroopan maiden tapaan houkutelleet työntekijöitä ulkomailta. Työperäinen maahanmuutto onkin lisääntynyt, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan. 

Vety mahdollistaa puhtaan siirtymän – ja edellyttää suuria investointeja

15.12.2023 14.33
Riku Huttunen rintakuva
Vety on tähtien polttoaine ja mahdollistaa meidänkin elämämme. Ihmiskunta on vielä lapsenkengissä fuusioydinvoiman valjastamisessa energialähteeksi, joten vedyn rooli maapallolla on toistaiseksi toinen. Perinteisesti se toimii jo monen teollisen prosessin, esimerkiksi öljynjalostuksen raaka-aineena. Uusi, ilmastoperusteinen tarve on hyödyntää puhdasta vetyä fossiilipohjaista tuotantoa korvaavissa prosesseissa.

Työvoiman kysyntä uhmaa matalasuhdannetta

21.11.2023 8.11
Työmarkkinoilla tehdään uudenlaista historiaa. Työpaikkoja on paljon auki, vaikka olemme matalasuhdanteessa. Samalla työvoiman tarjonta on yllättävästi kasvanut ennätyskorkean maahanmuuton seurauksena, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Kaasumarkkinoiden värikkäät vaiheet - toimitusvarmuus turvataan

6.11.2023 13.50
Riku Huttunen puolilähikuvassa
On vain neljä vuotta siitä, kun Suomen maakaasutuonti oli käytännössä kokonaan Venäjän putkiyhteyden varassa. Vuonna 2020 valmistui Suomen ja Viron välinen Balticconnector, ja vuosi sitten energiakriisin oloissa Inkoon LNG-terminaali. Hämmästyttävän lyhyessä ajassa Suomessa on siirrytty kaasumonopolista osaksi kansainvälisiä LNG-markkinoita. Balticconnector-putken rikkouduttua tehtävänä on turvata kaasun tasaiset toimitukset talven yli.

Lääkettä rakenteelliseen työttömyyteen

24.10.2023 8.27
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Rakenteellisesta työttömyydestä kärsivät ihmiset tarvitsevat kiireesti koulutusta sellaisille aloille, joilla työvoimaa tarvitaan, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Uudelle Tesi-konsernille entistä vahvempi teollisuuspoliittinen tehtävä

4.10.2023 13.34
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Hallituksen tärkein tavoite on saada Suomi jälleen kasvun tielle. Valtion pääomasijoitusyhtiöiden, Suomen Teollisuussijoituksen, Business Finland Venture Capitalin, Oppiva Investin ja Ilmastorahaston, yhdistäminen on osa tätä työtä. Yhdistämisellä haetaan yritysten maksimaalista kasvua ja elinkeinopoliittista vaikuttavuutta sekä synergiaetuja. Valtion rajalliset resurssit halutaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Jaksaako talous vielä sinnitellä työllisyyden varassa?

26.9.2023 8.46
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Taloustieteen perinteisiä teoreettisia lainalaisuuksia on moneen kertaan koeteltu. Usein on jouduttu luopumaan vanhoista talousopeista, kun todellisuus ei tottele paperilla todistettua talousteoriaa. Yksi tällainen kummajaisuus ohitettiin aivan äsken, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Paikallinen sopiminen on tätä päivää

7.9.2023 13.08
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti viime vuoden tapaan Turun Eurooppa-foorumissa työmarkkinoiden toimivuutta pohdiskelevan tilaisuuden 31.8.2023. Tällä kertaa teemana oli poliittisestikin ajankohtainen paikallinen sopiminen. Painetta paikallisen sopimisen lisäämiselle kasvattaa yhä paheneva pula osaavasta työvoimasta, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Yrittäjyydellä kestävää kasvua ja työpaikkoja Suomeen

5.9.2023 9.43
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Suomi tarvitsee kestävää kasvua. Tämä on hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite. Tarvitsemme kasvua, jotta voimme parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja nostaa työllisyysastetta 80 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Yrittäjillä ja yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luojana.

Ydinenergian hyödyntäminen ja sääntely uudistuvat

31.8.2023 9.59
Juho Korteniemi puolilähikuvassa
Juho Korteniemi
Ydinenergialla tuotetaan jo yli 40 prosenttia suomalaisesta sähköstä. Tulevaisuudessa sitä voidaan tuottaa myös nykyistä pienemmissä yksiköissä ja hyödyntää uudenlaisiin tarkoituksiin, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien lämmitykseen. Uudenlaiset näkymät edellyttävät uudenlaista otetta myös hallinnossa, toteaa kesäkuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia ja polttoaineet -ryhmän päällikkönä aloittanut Juho Korteniemi kolumnissaan.

Tervetuloa Suomeen, kansainväliset osaajat ja yrittäjät

24.8.2023 8.30
Työministeri Satonen
Suomi tarvitsee kansainvälistä työvoimaa työmarkkinoiden kysyntään ja osaajapulaan vastaamiseksi. Jotta kansainväliset osaajat tulevat Suomeen töihin, on Suomen oltava veto- ja pitovoimainen sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta.

Rakennusala alamaissa

22.8.2023 8.37
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Tiettyä jännitystä on ilmassa aina, kun tuoreimmat työllisyys- ja työttömyysluvut julkaistaan. Tänään 22.8.2023 julkaistut heinäkuun tiedot kertovat, ettei työttömyys ole sanottavasti kasvanut kuukauden takaisesta. Tämä on kokonaistilanne, joka ei paljasta toimialoittaista tilannetta. Rakennusalalla työttömyys on nyt kasvanut selvästi, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.

Investoinnit ja länsimarkkinat korvasivat venäläisen energian - hinnat heijastavat uutta todellisuutta

4.8.2023 12.13
Riku Huttunen puolilähikuvassa
Riku Huttunen
Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 noin kolmannes Suomessa käytetystä energiasta tuotiin Venäjältä. Tuo osuus painettiin määrätietoisin toimin liki nollaan muutamassa kuukaudessa, eikä Venäjän käynnistämä energiasota voinut olla näkymättä kuluttajahinnoissa. Energiamarkkinoiden löytäessä uuden muodon on hyvä tarkastella, millä venäläinen energia korvattiin ja mitä pysyvämpiäkin vaikutuksia kaupan muutoksilla on, kirjoittaa TEM:n ylijohtaja Riku Huttunen kolumnissaan.

Työmarkkinoiden kohtaanto-paradoksi

25.7.2023 8.56
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työttömiä työnhakijoita oli TE-palveluissa kirjoilla kesäkuussa 264 700. Toukokuussa heitä oli noin 26 000 vähemmän. Onneksi tämä on tyypillistä kausivaihtelua, eikä niin hälyttävää, sillä viime vuonna tähän aikaan työttömiä oli vain noin 5 000 vähemmän.

EU:n ilmastotoimet luovat kysyntää uusille ratkaisuille

18.7.2023 10.02
Juho Korteniemi ja Emmi Nahi erillisinä kasvokuvina rinnakkain
Juho Korteniemi ja Emmi Nahi
EU:lla on globaalisti keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa – käsissämme on poikkeuksellinen tilanne, jossa useilla EU-rahoitusinstrumenteilla rakennetaan tavoitteellisesti yhteistä päämäärää. EU:n Ilmastotoimet luovat kysyntää, johon suomalaisten yritysten kannattaa vastata, kirjoittavat Juho Korteniemi ja Emmi Nahi kolumnissa.

Yhteisötalouden toimijoille entistä paremmat mahdollisuudet lisätä työllisyyttä ja osallisuutta

28.6.2023 12.18
Työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Yhteisötalouden toimijat osallistuvat jo nyt monin tavoin työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeviin toimiin. Nyt näitä mahdollisuuksia halutaan parantaa koko Euroopassa. Selkänojaa tälle työlle antaa EU:n komission tuore suositus jäsenmaille.

Talouskasvu huilaa – miten käy työttömyyden?

20.6.2023 8.08
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työttömyysaste korreloi talouden suhdanteeseen, yleensä pienellä viipeellä. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan nollakasvua, mutta työttömyys ei ole juurikaan noussut, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Työllisyyskatsaus antaa lähtökohdat tulevalle hallitustyölle

24.5.2023 8.06
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Työllisyyden kasvattaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista seuraavallakin hallituskaudella käynnissä olevien neuvottelujen perusteella. Ja hyvin perustellusti sen pitääkin olla, sillä pula osaavasta työvoimasta on ollut ongelmana yli puolella työnantajista, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 83