Kausityölakihanke

Hanke kausityölain muuttamiseksi

TEM009:00/2020 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM009:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.1.2020 – 31.3.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  50/2020
  51/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Kausityölakia esitetään muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja kausityöhakemuksen käsittely nopeutuu. Luonnonmarjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta ja poimintaa ohjaavasta ja valvovasta viranomaisesta esitetään säädettäväksi laissa.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

HE

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi. Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.