Kausityölakihanke

Hanke kausityölain muuttamiseksi

TEM009:00/2020 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM009:00/2020

Asianumerot VN/22476/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.1.2020 – 31.3.2021

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  50/2020
  51/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 29/2021

Kausityölakia esitetään muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja kausityöhakemuksen käsittely nopeutuu. Luonnonmarjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta ja poimintaa ohjaavasta ja valvovasta viranomaisesta esitetään säädettäväksi laissa.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

HE

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi. Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.