Lupamenettelyjen kehittäminen

Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittaminen

TEM007:00/2020 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat lakimuutokset lupamenettelyjen nopeuttamiseksi. Hanke koskee ulkomaalaislain 5 luvun muuttamista, lupamenettelyjen automatisointia ja työnantajien roolin vahvistamista, sertifioitujen työnantajien mallia ja viranomaisten tietojensaanti- ja siirto-oikeuksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM007:00/2020

Asianumerot VN/5283/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.2.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 17.4.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 278/2022

Ulkomaalaislain 5 lukua ja muita ulkomaalaisten työntekoa koskevia säännöksiä muutetaan tukemaan paremmin nopeaa lupaprosessia, automaatiota ja sähköisiä prosesseja tavoitteena keskimäärin yhden kuukauden käsittelyaika.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat lakimuutokset lupamenettelyjen nopeuttamiseksi. Hanke koskee ulkomaalaislain 5 luvun muuttamista, lupamenettelyjen automatisointia ja työnantajien roolin vahvistamista, sertifioitujen työnantajien mallia ja viranomaisten tietojensaanti- ja siirto-oikeuksia.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Tarkoituksena on varmistaa työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika.