Lupamenettelyjen kehittäminen

Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittaminen

TEM007:00/2020 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat lakimuutokset lupamenettelyjen nopeuttamiseksi. Hanke koskee ulkomaalaislain 5 luvun muuttamista, lupamenettelyjen automatisointia ja työnantajien roolin vahvistamista, sertifioitujen työnantajien mallia ja viranomaisten tietojensaanti- ja siirto-oikeuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM007:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 17.4.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  18/2022
  26/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Ulkomaalaislain 5 lukua ja muita ulkomaalaisten työntekoa koskevia säännöksiä muutetaan tukemaan paremmin nopeaa lupaprosessia, automaatiota ja sähköisiä prosesseja tavoitteena keskimäärin yhden kuukauden käsittelyaika.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 355
[email protected]

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan ja toteutetaan tarvittavat lakimuutokset lupamenettelyjen nopeuttamiseksi. Hanke koskee ulkomaalaislain 5 luvun muuttamista, lupamenettelyjen automatisointia ja työnantajien roolin vahvistamista, sertifioitujen työnantajien mallia ja viranomaisten tietojensaanti- ja siirto-oikeuksia.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Tarkoituksena on varmistaa työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika.

Lisää aiheesta