Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistaminen

TEM008:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan tarvittavat lakimuutokset koskien oleskeluluvan myöntämistä opintojen ajaksi, Suomeen jäämisen helpottamista opintojen päättymisen jälkeen, korkeakoulujen roolin vahvistamista lupaprosessissa sekä lainsäädännössä olevia prosessuaalisia esteitä, jotka hidastavat lupamenettelyiden nopeuttamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM008:00/2020

Asianumerot VN/12646/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.2.2020 – 30.4.2022

Asettamispäivä 17.4.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Lainvalmistelu

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  40/2021
  50/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.12.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 35/2022

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että opiskelijalle voidaan myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koskien myös tutkimustoiminnan päättäneitä tutkijoita, voidaan myöntää oleskelulupa työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten kahdeksi vuodeksi. Myös muita säännösmuutoksia, joilla sujuvoitetaan lupamenettelyjä opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden osalta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan tarvittavat lakimuutokset koskien oleskeluluvan myöntämistä opintojen ajaksi, Suomeen jäämisen helpottamista opintojen päättymisen jälkeen, korkeakoulujen roolin vahvistamista lupaprosessissa sekä lainsäädännössä olevia prosessuaalisia esteitä, jotka hidastavat lupamenettelyiden nopeuttamista.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on helpottaa ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuoro-vaikutusta. Opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.