Blogg

Inlägg med taggen työ .

Nu börjar det se ut som ett nordiskt land

Ökningen av varje efterfrågepost i bruttonationalprodukten har också skapat stor turbulens på arbetsmark-naden. Efterfrågeposterna i nationalprodukten är...

Sektorsövergripande tjänster för arbetslösa ska beaktas vid beredningen av strukturella reformer

Största delen av de arbetslösa har komplicerade hinder för sysselsättning som är kopplade till varandra, ett eller flera. Enligt OECD:s forskningsrapport...

Rådgivningstjänsten för säsongsarbetare ger upphov till fem brottsanmälningar och sex arbetarskyddsinspektioner

Säsongsarbetare är den största gruppen utlänningar som arbetar i Finland. En stor del av dem arbetar på gårdsbruksenheter med korta...

Familj och arbete – passar pusselbitarna ihop?

Befolkningsprognosens siffror ser dystra ut, föräldrarna blir trötta av distansarbete i karantän och allt färre nya jobb ledigförklaras. Finns det i dag...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Det är dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad

För ett halvår sedan fick jag ta itu med en intressant arbetsuppgift. Mitt uppdrag var att vid arbets- och näringsministeriet göra en...

Under coronaviruspandemin ska man sörja för både beredskapen att vårda patienter och personalens ork

På grund av coronaviruspandemin har Finland befunnit sig under undantagsförhållanden från och med den 16 mars 2020. För att upprätthålla hälso- och...

Finns det fortfarande sommarjobb?

Exceptionella tider är exceptionella också i fråga om sommarjobb. Medan arbetsgivarna ännu i början av året anmälde sommarjobb till den offentliga...

Arbetsminister Tuula Haatainen: Man kommer att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av detta år. Överföringen...

En gemensam utmaning för OECD-länderna: Det skapas nytt arbete men hur höjer man dess produktivitet?

Aktiviteten när det gäller att grunda nya företag börjar i de flesta OECD-länderna vara på samma nivå som före finanskrisen. För sysselsättningsökningen...

Låt oss tillsammans ta det första steget mot sysselsättning

I samband med regeringsförhandlingarna har det konstaterats flera gånger att de enkla metoderna för att höja sysselsättningsnivån har redan använts. Vi vågar...

Skulle livet vara bättre om vi inte var med på EU:s inre marknad?

”Vad dålig världen har blivit.” ”EU bestämmer om onödiga saker igen.” Det är lätt att slänga ur sig kritiserande kommentarer. Det är lätt att skylla allt...