Kolumnit

Ohjaus auttaa tekemään osaamisen näkyväksi

6.9.2022 9.01
Teea Oja
Meillä kaikilla on osaamista, jota syntyy opinnoissa, työssä, harrastuksissa, arjessa ja ihmissuhteissa. Jotta osaamistaan voi hyödyntää tehokkaasti, se täytyy ensin tehdä näkyväksi. Osaamisen näkyväksi tekemisellä voisimme välttää esimerkiksi työuran tyhjäkäyntiä ja turhaa kouluttautumista, kun jo olemassa olevat taidot saataisiin käyttöön. Tämä edistäisi myös hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä sekä vahvistaisi työelämän tuloksellisuutta.

Yrittäjyys yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille – ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen kattavasti tarjolla

5.9.2022 8.25
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Oman yrityksen perustaminen on monelle nuorelle tapa työllistyä ja päästä tekemään itseään kiinnostavia asioita. Yrittäjyys onkin yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille. Yrittäjänä nuoret kokevat pääsevänsä vaikuttamaan itsenäisesti työhönsä ja mahdollisuuteen ansaita sekä vapauteen toteuttaa omia ideoitaan. Talous ja nuoret TATin selvitysten mukaan nuoret pitävät yrittäjyyttä myös keskeisenä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Yhteisötalous paremman tulevaisuuden rakentajana

1.9.2022 9.28
Työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Tuija Oivo
Miten yhteisötalouden toimijat voisivat osallistua entistä paremmin ja tavoitteellisemmin yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemiseen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa? Mitä pitäisi tehdä, jotta toimintaympäristö ja rakenteet tukisivat tätä työtä paremman tulevaisuuden eteen?

Ilmastotoimia vaikuttavuus edellä

30.8.2022 13.46
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii juhlapuheiden lisäksi konkreettisia tekoja ja investointeja. Valtio-omisteisen erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa vauhdittavia hankkeita. Toimintaa ohjaa ennen kaikkea yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja mitattavissa oleva muutos.

Inflaatio kohtelee kotitalouksia eri tavoin

23.8.2022 8.07
Elina Pylkkänen
Laukalle lähtenyt inflaatio koettelee kaikkia, joiden tulot kasvavat vähemmät kuin hinnat kohoavat. Korkeammat hinnat vaikuttavat kuitenkin eri tavoin eri ikäisiin ja eri puolella Suomea asuviin. Muun muassa työpaikanvaihtajat ja etuuksien saajat saattavat saada ainakin jonkinlaista suojaa inflaation koettelemuksilta, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen heinäkuun työllisyysluvuista.

Sääntelyn innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kansainvälinen kilpailukykytekijä

15.8.2022 12.01
Kirsti Vilen
Nopea teknologiakehitys sekä digitalisaation, datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet muuttavat maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Murrokset haastavat yrityksiä uudistumaan ja samalla ne luovat valtavasti mahdollisuuksia innovoida sekä kehittää uusia ratkaisuja kuluttajien tarpeisiin ja maailmaa vaivaaviin viheliäisiin ongelmiin.

Tulevaisuuden energiajärjestelmää rakennetaan nyt – tukea energiainvestointeihin haettavissa ennätyksellisesti

2.8.2022 13.51
Juho Korteniemen kasvokuva
Johtava asiantuntija Juho Korteniemi
Tänä vuonna sekä Suomi että EU tukevat puhtaan energian investointeja ennennäkemättömällä laajuudella. Uusia energiainvestointeja tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt, kun sanomme Venäjän fossiilienergialle hyvästit. Käynnissä ja avautumassa on useita yrityksille suunnattuja energiainvestointihakuja, kirjoittaa johtava asiantuntija Juho Korteniemi kolumnissaan.

Onko korkea työllisyys digialustojen ansiota?

21.6.2022 8.26
Elina Pylkkänen
Osa-aikatyötä tekevien osuuden kasvu siivittää Suomea kohti pohjoismaisten naapureidemme työllisyysastetta. Työnteon tavat ovat muuttuneet nopeasti. Nykypäivänä digitaaliset alustat auttavat työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan toisensa joustavasti ja vaivattomasti, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Työhyvinvointivelan purkutalkoot

16.6.2022 11.17
Maija Lyly-Yrjänäinen
Korona-aikana ärtymyksen ja tarmottomuuden tunteet, keskittymisvaikeudet sekä henkinen väsymys työpäivän alkaessa ovat kasvaneet palkansaajilla. Myös fyysinen ja henkinen palautuminen työstä on heikentynyt. Työpaikoille on kertynyt työhyvinvointivelkaa, kirjoittaa johtava asiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen korona-aikana tehtyjen tutkimusten tuloksista.

Hyvä, parempi… apua!

24.5.2022 8.11
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Huhtikuun työmarkkinakatsaus toi hyviä uutisia työllisyydestä ja avointen työpaikkojen määrästä. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee vihdoin, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä ei sula. Ei jotain niin hyvää, ettei jotain huonoakin, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Suomi siirtyy työllisyyspalveluissa pohjoismaiselle linjalle

23.5.2022 8.35
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Osana hallituksen työllisyystoimia uudistamme työllisyyspalveluita. Jos tavoitteenamme on muihin Pohjoismaihin verrattava työllisyysaste, meidänkin on syytä siirtyä työllisyyspolitiikassa hyödyntämään keinoja, joita muut Pohjoismaat ovat onnistuneesti käyttäneet. Tämä vaatii meiltä isoja uudistuksia niin palveluihin, toimintatapoihin kuin rakenteisiinkin. Näitä Sanna Marinin hallitus edistää voimakkaasti.

Koronatuet auttoivat pahimman yli, nyt katse kasvuun

17.5.2022 8.59
Anne Rothovius
Työ- ja elinkeinoministeriö päätti laajasta ja monivuotisesta vuosille 2020-2024 ajoittuvasta koronatukien tarkastus- ja arviointisuunnitelmasta syyskuussa 2020. Nyt on julkaistu suunnitelmaan perustuva kolmas osa, joka koskee toteutettua koronatukipolitiikkaa. TEM:n yhteydessä toimiva riippumaton yritystukien tutkimusjaosto tilasi tutkimuksen. Myöhemmin toteutetaan vielä merkittävimpien tukien vaikuttavuuden arvioinnit.

Irti venäläisestä energiasta: EU:n tulee toimia harkiten ja loogisin askelin

13.5.2022 12.07
Riku Huttunen
Eurooppa-neuvosto on linjannut EU:n pyrkivän mahdollisimman nopeasti eroon riippuvuudesta venäläisestä energiasta. Päivänpolttavia ovat pakotteita ja kaupan suuntaamista koskevat päätökset. Pidemmällä aikavälillä investointeja ohjaa muun muassa EU:n Fit for 55 -paketti. Lähiviikkoina tehdäänkin monia kauaskantoisia linjauksia Euroopan energiapolitiikasta.

Tulevaisuuden työllisyys- ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina

25.4.2022 14.00
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Vaikka Suomessa on jo monia kiertotalouden edelläkävijöitä, on selvää, että tarvitsemme laajaa toimintatapojen muutosta, jotta kasvumme olisi kestävällä pohjalla. Kiertotalous tulee muuttamaan yritysten liiketoimintamalleja perustavalla tavalla ja sitä myötä myös työelämää: uusia työpaikkoja syntyy, töitä katoaa ja monien töiden sisältö muuttuu. Tähän haasteeseen vastaavat tulevaisuudessa myös työllisyys- ja yrityspalvelut.

Mittarimme kertoo kylmät ja kuumat ammatit

5.4.2022 8.01
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Lämpömittarin lukeman, eli ammattibarometrin tulosten, tulisi heijastua koulutusta järjestävien tahojen opetustarjontaan. Ammattibarometrin astelukuja pitäisi tarkkailla myös kotikatsomoissa. On tärkeää, että ammattibarometriarvio saavuttaa ihmiset, jotka ovat valitsemassa ammattia tai vaihtamassa alaa.

Elämykset livenä, palvelut digitaalisina − Digitalisaatio mullistaa myös matkailualaa

25.3.2022 12.34
Ilona Lundström ja Sanna Kyyrä
Digitalisaatio vaikuttaa matkailualaan monesta eri näkökulmasta. Datan määrä kasvaa huimaa vauhtia, sillä käytämme koko ajan enemmän dataa tuottavia palveluita ja laitteita. Varaamme matkamme ja elämyksemme netissä, käytämme tapahtumissa ja matkakohteissa niihin suunniteltuja appeja. Samalla annamme matkailuyrityksille valtavan määrän uutta raaka-ainetta, eli dataa, rakentaa parempia palveluja ja suunnitella liiketoimintaa. 

Talouskasvun hidastuminen ei taltuta työvoimapulaa

22.3.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Avointen työpaikkojen määrä oli helmikuussa ennätyksellisen suuri. Vaikka Ukrainan sota leikkaa talouden kasvua, monet investoinnit saavat myös lisää vauhtia. Työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat eivät siis häviä kriisin vuoksi mihinkään, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Kansallinen yritysvastuulaki on mahdollinen, mutta olisiko EU-sääntely vaikuttavampaa? 

18.3.2022 13.11
Linda Piirto
Kansallisen yritysvastuulain toteuttaminen saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen käytännön toteutukseen liittyy monia avoimia kysymyksiä ja haasteita. Samaan aikaan kansallisen yritysvastuun arvioinnin kanssa EU:ssa valmistellaan EU:n yritysvastuulakia, joka asettaisi yhteiset pelisäännöt kaikille unionin alueella toimiville yrityksille.

Venäläisestä energiasta irrottautuminen tapahtuu asteittain ja edellyttää valtavia investointeja

9.3.2022 14.30
Ylijohtaja Riku Huttunen
Riku Huttunen
Euroopan komission 8.3.2022 julkaisema toimintasuunnitelma asettaa tavoitteeksi riippumattomuuden venäläisestä energiasta vuosikymmenen loppuun mennessä. Välittömästi voimme vaihtaa monien polttoaineiden toimittajaa. Pidempiaikainen muutos edellyttää kuitenkin suuria investointeja energia- ja teollisuuslaitoksiin sekä siirtoyhteyksiin. Samalla on hyväksyttävä muutoksen vaikutukset energiahintoihin, kirjoittaa ylijohtaja Riku Huttunen kolumnissa.

Julkiset yrityspalvelut edelleen pirstaleisia

4.3.2022 12.03
Jarmo Palm
Juuri ilmestyneen, Broad Scope Management Consulting Oy:n toteuttaman Yrityspalvelut 2024+ -selvityksen havainto on, että julkinen yrityspalvelujärjestelmä on edelleen hajanainen ja pirstaleinen. Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta palvelujen kehitystyötä tosiasiassa ohjaa edelleen liiaksi hallinnollinen ja tuotelähtöinen ajattelu.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 61 - 80 / 95