Kolumnit

Irti venäläisestä energiasta: EU:n tulee toimia harkiten ja loogisin askelin

13.5.2022 12.07
Riku Huttunen
Eurooppa-neuvosto on linjannut EU:n pyrkivän mahdollisimman nopeasti eroon riippuvuudesta venäläisestä energiasta. Päivänpolttavia ovat pakotteita ja kaupan suuntaamista koskevat päätökset. Pidemmällä aikavälillä investointeja ohjaa muun muassa EU:n Fit for 55 -paketti. Lähiviikkoina tehdäänkin monia kauaskantoisia linjauksia Euroopan energiapolitiikasta.

Tulevaisuuden työllisyys- ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina

25.4.2022 14.00
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Vaikka Suomessa on jo monia kiertotalouden edelläkävijöitä, on selvää, että tarvitsemme laajaa toimintatapojen muutosta, jotta kasvumme olisi kestävällä pohjalla. Kiertotalous tulee muuttamaan yritysten liiketoimintamalleja perustavalla tavalla ja sitä myötä myös työelämää: uusia työpaikkoja syntyy, töitä katoaa ja monien töiden sisältö muuttuu. Tähän haasteeseen vastaavat tulevaisuudessa myös työllisyys- ja yrityspalvelut.

Mittarimme kertoo kylmät ja kuumat ammatit

5.4.2022 8.01
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Lämpömittarin lukeman, eli ammattibarometrin tulosten, tulisi heijastua koulutusta järjestävien tahojen opetustarjontaan. Ammattibarometrin astelukuja pitäisi tarkkailla myös kotikatsomoissa. On tärkeää, että ammattibarometriarvio saavuttaa ihmiset, jotka ovat valitsemassa ammattia tai vaihtamassa alaa.

Elämykset livenä, palvelut digitaalisina − Digitalisaatio mullistaa myös matkailualaa

25.3.2022 12.34
Ilona Lundström ja Sanna Kyyrä
Digitalisaatio vaikuttaa matkailualaan monesta eri näkökulmasta. Datan määrä kasvaa huimaa vauhtia, sillä käytämme koko ajan enemmän dataa tuottavia palveluita ja laitteita. Varaamme matkamme ja elämyksemme netissä, käytämme tapahtumissa ja matkakohteissa niihin suunniteltuja appeja. Samalla annamme matkailuyrityksille valtavan määrän uutta raaka-ainetta, eli dataa, rakentaa parempia palveluja ja suunnitella liiketoimintaa. 

Talouskasvun hidastuminen ei taltuta työvoimapulaa

22.3.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Avointen työpaikkojen määrä oli helmikuussa ennätyksellisen suuri. Vaikka Ukrainan sota leikkaa talouden kasvua, monet investoinnit saavat myös lisää vauhtia. Työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat eivät siis häviä kriisin vuoksi mihinkään, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Kansallinen yritysvastuulaki on mahdollinen, mutta olisiko EU-sääntely vaikuttavampaa? 

18.3.2022 13.11
Linda Piirto
Kansallisen yritysvastuulain toteuttaminen saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen käytännön toteutukseen liittyy monia avoimia kysymyksiä ja haasteita. Samaan aikaan kansallisen yritysvastuun arvioinnin kanssa EU:ssa valmistellaan EU:n yritysvastuulakia, joka asettaisi yhteiset pelisäännöt kaikille unionin alueella toimiville yrityksille.

Venäläisestä energiasta irrottautuminen tapahtuu asteittain ja edellyttää valtavia investointeja

9.3.2022 14.30
Ylijohtaja Riku Huttunen
Riku Huttunen
Euroopan komission 8.3.2022 julkaisema toimintasuunnitelma asettaa tavoitteeksi riippumattomuuden venäläisestä energiasta vuosikymmenen loppuun mennessä. Välittömästi voimme vaihtaa monien polttoaineiden toimittajaa. Pidempiaikainen muutos edellyttää kuitenkin suuria investointeja energia- ja teollisuuslaitoksiin sekä siirtoyhteyksiin. Samalla on hyväksyttävä muutoksen vaikutukset energiahintoihin, kirjoittaa ylijohtaja Riku Huttunen kolumnissa.

Julkiset yrityspalvelut edelleen pirstaleisia

4.3.2022 12.03
Jarmo Palm
Juuri ilmestyneen, Broad Scope Management Consulting Oy:n toteuttaman Yrityspalvelut 2024+ -selvityksen havainto on, että julkinen yrityspalvelujärjestelmä on edelleen hajanainen ja pirstaleinen. Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon, mutta palvelujen kehitystyötä tosiasiassa ohjaa edelleen liiaksi hallinnollinen ja tuotelähtöinen ajattelu.

Yli miljoona avointa työpaikkaa vuodessa!

4.3.2022 8.03
Heikki Räisänen
Työnantajat ilmoittivat julkiseen työnvälitykseen ensimmäistä kertaa sen historiassa yli miljoona uutta avointa työpaikkaa vuonna 2021. Kaikkiaan uusia työpaikka-avauksia ilmoitettiin 1 010 994 kappaletta. Siis  jokaisena vuoden työpäivänä julkisessa työnvälityksessä oli keskimäärin 3919 uutta työpaikkaa, joita siellä ei ollut edellisenä päivänä.  

Työllistymistä voidaan vauhdittaa julkisilla hankinnoilla

2.3.2022 11.15
Päivi Haavisto-Vuori
Aika usein työllistymisen edistämiseen liittyvissä hankkeissa tavoitteena on tehdä muutosesityksiä lainsäädäntöön. Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmassa tilanne on päinvastoin: toiminnan mahdollistavat säännökset ovat jo olemassa. Niitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.

Työvoimaa ja osaajia on - työnantajista osatyökykyisyys on yhä useammin mahdollisuus

23.2.2022 11.35
erityisasiantuntija Jenni Wessman
Tiedätkö mitä tarkoitetaan täsmätyökyvyllä? Se on termi, joka on vaivihkaa kotiutumassa TE-palveluissa monialaista työtä tekevien asiantuntijoiden käyttöön.

Mistä on avoimet työpaikat tehty?

22.2.2022 8.23
Työvoimapula kiusaa niin yrityksiä kuin kansalaisiakin. Jonot palveluissa pitenevät, ja yritykset menettävät liikevaihtoa. Avoimia työpaikkoja onkin TEMin työllisyyskatsauksen mukaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

EU-sääntelyssä suurille alustayrityksille tulee muistaa todelliset sääntelyn tarpeet

17.2.2022 11.57
Hannele Timonen
Digimarkkinasäädöksen valmistelu etenee EU:ssa vauhdilla. Suomi selvittää paraikaa Euroopan parlamentin lisäysehdotusten vaikutuksia yrityksiin ja kuluttajiin ja tässä työssä eri sidosryhmien näkemykset ovat tarpeellisia ja tervetulleita, kirjoittaa kolumnissaan TEMin johtava asiantuntija Hannele Timonen.

Osatyökykyisiä tarvitaan työmarkkinoille

16.2.2022 10.58
Työministeri Tuula Haatainen
Laajan Työkykyohjelman toimenpiteet tukevat osatyökykyisten työllistymistä monin eri tavoin. Työkyvyn edistämisen lisäksi tarvitaan lukuisia politiikkatoimia sekä työnantajien tietoisuuden lisäämistä tuesta, jotta osatyökykyisten työllisyys paranee.

Hankintalain uudistus tähtää vastuullisempiin julkisiin hankintoihin

4.2.2022 15.56
Työministeri Tuula Haatainen on tuomassa hankintalakia koskevan uudistuspaketin eduskuntaan kevätkaudella 2022.

TE-palveluiden siirrolla kuntiin vastataan työllisyyspalveluiden uudistusvaatimuksiin

26.1.2022 9.53
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Työ- ja elinkeinopalvelut eli tuttavallisemmin TE-palvelut, on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Hallituksen linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Uudistus vaikuttaa laajasti sekä TE-toimistojen että kuntien työntekijöihin ja tehtäviin, kirjoittaa työministeri Tuula Haatainen kolumnissaan.

Nuorten saatteleminen työuralle on parasta kasvupolitiikkaa

25.1.2022 8.23
Elina Pylkkänen
Vertailevat kansainväliset tilastot kertovat, että korkein työllisyysaste saavutetaan ikäluokassa 25–54-vuotiaat. Tätä ikäkautta kutsutaankin parhaaksi työiäksi (prime age workers). Parhaassa työiässä olevien työllisyys heittelehtii kaikkein vähiten talouden suhdanteiden mukaan, kun nuoremmat ja vanhemmat ryhmät näyttäisivät sen sijaan olevan työmarkkinoiden joustava puskuri. Ilmiö näkyy myös TEMin tuoreissa työllisyysluvuissa, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Yhteisötalous voi luoda kestävää hyvinvointia niin Suomessa kuin koko Euroopassa

12.1.2022 11.52
Kuvassa on työmarkkinaneuvos Tuija Oivo
Tuija Oivo
Euroopan komissio haluaa lisätä yhteisötalouden menestymisen mahdollisuuksia Euroopassa. Komission vaikuttimien taustalla ovat yhteisötaloudesta saatavat hyödyt niin talouden kuin työllisyydenkin näkökulmasta. Komissio julkisti aloitteensa yhteisötalouden toimintasuunnitelmaksi 9.12.2021.

Korona on työmarkkinoiden tehokkain uudistaja

21.12.2021 8.25
Elina Pylkkäsen kuva ja teksti: Korona uudistaa maailmaa nopeammin kuin yksikään hallitus
Elina Pylkkänen
Jos työmarkkinoilla otettiinkin koronakanveesissa lukua, nyt ollaan jo aika vauhdikkaasti nousemassa jaloilleen. On rauhoittavaa havaita marraskuun Työllisyyskatsauksen luvuista, että työttömyydestä saadaan niskalenkkiä. Sekä työttömien työnhakijoiden että pitkäaikaistyöttömien määrä laskee samalla kun avointen työpaikkojen määrä kasvaa, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. 

Ydinenergia-alan tulevaisuus edellyttää selkeätä sääntelyä, vastuullista toimintaa ja kilpailukykyistä tuotantoa

8.12.2021 8.35
Riku Huttunen
Ydinenergialla on oma tärkeä roolinsa ilmastopolitiikan osana, etenkin lähivuosikymmeninä, kun olemme matkalla ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvio ydinenergian roolista maailman energiataloudessa on myönteinen. Järjestön tuoreen vuosijulkaisun (World Energy Outlook 2021) skenaariot ennakoivat myös merkittävää kasvua: ydinvoimalla tuotetun energian määrä nousisi nykyisestä 2 800 terawattitunnista 3 700 – 4 700 terawattituntiin vuonna 2050.
— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 61 - 80 / 83