Pääomasijoittaminen

Julkisen pääomasijoitustoiminnan tehtävänä on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja suunnata rahoitusta erityisesti niille alueille, joihin yksityistä riskirahaa ei kohdistu riittävästi (markkinapuute).

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii tällä hetkellä kolme pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä (Suomen Teollisuussijoitus Oy, Tekes Pääomasijoitus Oy, Finnvera-konserni).

Lisätietoja: Jyrki Orpana