Puutuoteteollisuuden julkaisut

Mediapankkiin vievä linkkibanneri. Meidapankissa puutuotealan tunnusluvut.

 

puutuotealan avainlukuja kuvaava graafi. Linkki vie mediapankkiin, josta luvut löytyvät ppt-dioina.