EU-yhteistyö

EU:n energiapolitiikan perusperiaatteet ovat kestävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus. EU:n energiapolitiikan tavoitteet ovat yhteneväiset Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa. Unionin yhteisellä energiapolitiikalla pyritään kilpailukykyisiin energian hintoihin, energian riittävän ja häiriöttömän saatavuuden takaamiseen ja energiasektorin ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston (TTE) energia-asiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. TTE-neuvosto kokoontuu energiaministereiden kokoonpanossa n. 3 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi jokainen EU-puheenjohtajavaltio on yleensä järjestänyt yhden epävirallisen energiaministerikokouksen puolivuotisen puheenjohtajuuskautensa aikana. Neuvoston kokouksissa käsitellään kaikkia EU:n energiapolitiikkaan liittyviä asioita, pois lukien ydinenergiaan liittyvät asiat. Energia-alalla neuvosto hyväksyy energiamarkkinoiden toimintaa koskevaa lainsäädäntöä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) perustettiin vuonna 1957 edistämään ydinenergian rauhanomaista käyttöä Euroopassa. Euratomilla on liki vastaava lainsäädäntövalta kuin Euroopan unionilla. Päätöksentekomenettelyt kuitenkin eroavat eräiltä osin. Euratom-asiat päätetään yleisten asioiden neuvostossa. Euratomin puitteissa EU-maat ovat hyväksyneet useita säädöksiä mm. säteily- ja ydinturvallisuudesta ja ydinmateriaalien valvonnasta.

Lisätietoja: Elina Johansson

Riku Huttunen, energiapolitiikka
Juho Korteniemi

 

Muualla verkossa