Erityisavustukset viennin ja kansainvälisen kasvun edistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana vuodelle 2024 erityisavustusta yritysten vientiä ja kansainvälistä kasvua edistäviin hankkeisiin.

Valtionavustusten tavoitteena on tukea yleishyödyllisiä hankkeita, joilla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, vientiä, kansainvälistä kasvua sekä kilpailukykyä. Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 20.12.2023–31.1.2024.

Avustukset myönnetään momentilta 32.01.40.

Hakuehdot

Erityisavustuksen keskeisenä tavoitteena on tukea pk-yritysten viennin edistämisen maksuttomia neuvontapalveluita keskeisille lähi- ja kasvumarkkinoille. Tuettavien hankkeiden kautta tarjottavien palvelujen ja kehitettävän verkosto- ja asiakkuusyhteistyön tulee konkreettisella tavalla vahvistaa ja täydentää julkisten kansainvälistymispalvelutarjoajien muodostaman Team Finland -verkoston ydintoimijoiden (ulkoministeriö, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset) palveluita kansallisella tasolla.

Lue lisää Team Finland -verkostosta

Erityisavustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka sisältävät pienten ja keskisuurten yritysten vientiä, kansainvälistymisvalmiuksia sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua tukevia maksutta annettavia, yleishyödyllisiä asiantuntija-, tieto- ja neuvontapalveluja. Tuettavilla hankkeilla tulee kehittää ja monipuolistaa suomalaisten pk-yritysten vientitoimintaa sekä parantaa pk-yritysten kilpailukykyä muuttuvassa markkinatilanteessa. 

Avustusta voidaan myöntää Suomessa (erityisestä syystä ulkomailla) rekisteröidyille, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien yhteisöjen ei-taloudelliseen toimintaan liittyviin hankkeisiin. Hankkeiden tuottamilla asiantuntija-, tieto-, ja neuvontapalveluiden tulee edistää edellä mainittuja valtionavustuksen tavoitteita.

Tuettavien yleishyödyllisten hankkeiden toimenpiteitä voivat olla mm. tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttaminen, julkaisu- ja koulutusmateriaalien laatiminen, työpajojen järjestäminen sekä markkinakatsausten ja tietoiskujen pitäminen. Toimenpiteet eivät voi sisältää yrityskohtaista palvelua.

Myönnettävä tuki

Hankkeelle voidaan myöntää tukea enintään 75 prosenttia, pääsääntöisesti kuitenkin 50 prosenttia, hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä perusteluista työ- ja elinkeinoministeriö voi päättää, että tuki on enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisenä syynä pidetään sitä, että myönnettävällä avustuksella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiselle ja valtionapuviranomainen arvioi avustettavalla toiminnalla saavutettavan vaikutettavuuden olevan erityisen hyvä ja tarpeellinen.

Lisätiedot:

(alkaen 2.1.2024) erityisasiantuntija Riku Tsokkinen