Energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 osana ns. 55-valmiuspakettia ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta. Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen 27.6.2022. Kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen ja direktiivi hyväksyttiin neuvoston ja parlamentin äänestyksissä heinäkuussa 2023. Direktiiviteksti julkaistaan virallisessa lehdessä syyskuussa 2023 ja se tulee voimaan lokakuussa 2023. 

Kansallisen toimeenpanoon on aikaa 24 kk, eli esimerkiksi toimeenpanon edellyttämä lainsäädäntö on oltava voimassa lokakuussa 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistetun energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa. Työryhmä suunnittelee toimenpiteet ja valmistelee tarvittavan lainsäädännön. Työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2024 saakka.

Lisätietoja: Pia Kotro ja Juhani Tirkkonen