Energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen

Euroopan komissio julkaisi 14.7.2021 osana ns. 55-valmiuspakettia ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksessa kiristetään energiatehokkuustavoitteita, tehostetaan nykyisiä energiatehokkuustoimia ja ehdotetaan uusia toimenpiteitä ja tavoitteita.

Komissio julkaisi 18.5.2022 REPowerEU-suunnitelman, jonka tavoitteena on katkaista riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman pian sekä nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan. Yhtenä osana REPowerEU-suunnitelmaa komissio ehdottaa energiatehokkuusdirektiiviehdotuksessa jo kiristettävän energiatehokkuustavoitteen (energian loppukäyttö Suomessa enintään 250 TWh vuonna 2030) edelleen kiristämistä.

Linkit komission materiaaleihin: 

Suomen kanta löytyy eduskunnan sivuilta.

Lisätietoja: Pia KotroJuhani Tirkkonen