Ydinenergia

OECD Nuclear Energy Agency NEA

Suomi osallistuu teollistuneiden maiden yhteistyöhön OECD:n ydinenergiajärjestö NEA:ssa (Nuclear Energy Agency). Järjestön työskentelyyn osallistuu 32 jäsenmaata, tähän kuuluvat kaikki Pohjoismaat. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Suomen edustajana NEA:n toimintaan. Järjestön pääkonttori sijaitsee Pariisissa.

Suomi liittyi NEA:an vuonna 1976. NEA:n tehtävänä on kansainvälisen yhteistyön avulla auttaa jäsenmaita säilyttämään ja kehittämään teknisiä ja juridisia edellytyksiä ydinenergian turvalliselle, ympäristöystävälliselle, taloudelliselle ja rauhanomaiselle käytölle.

NEA:ssa työskennellään kahdeksan eri alueen aihepiireissä, pääosin työryhmissä ja projektimuotoisena työnä: ydinturvallisuus, energiateknologian kehitys, ydinjätehuolto, säteilysuojelu, laki- ja ydinvastuuasiat, tieteellinen toiminta, tietopankki sekä tiedotus ja tiedonsiirto.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on YK:n alainen itsenäinen järjestö. IAEA on perustettu vuonna 1957. Suomi liittyi järjestön jäseneksi vuonna 1958. IAEA:n pääkonttori on Wienissä.

IAEA:n keskeisiä tehtäviä on ydinsulkusopimuksen noudattamisen valvonta. Vuonna 1970 voimaan tulleen ydinsulkusopimuksen (Non-Proliferation Treaty) tarkoituksena on estää ydinaseiden omistuksen leviäminen alkuperäisten viiden ydinasevaltion – Yhdysvaltain, Venäjän, Britannian, Ranskan ja Kiinan – ulkopuolelle. Lisäksi pyrkimyksenä on ydinaseriisunta sekä ydinenergian rauhanomaisen käytön edistäminen. Sopimukseen on liittynyt 191 valtiota, ulkopuolelle ovat jääneet mm. Intia, Pakistan ja Israel. Pohjois-Korea on irrottautunut ydinsulkusopimuksesta.

IAEA:n muita tehtäviä ovat säteily- ja ydinturvallisuuden edistäminen sekä ydinenergian rauhanomaisen käytön edistäminen teknisen avun kautta. Järjestön puitteissa on mm. solmittu yleissopimukset ydinturvallisuudesta, ydinjätteistä ja ydinaineiden turvajärjestelyistä. IAEA järjesti ministeriön pyynnöstä vuonna 2022 kansainväliset vertaisarvioinnit radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollosta (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation, ARTEMIS) sekä viranomaisten valvontatyöstä ja onnettomuusvalmiustoiminnasta (Integrated Regulatory Review Service, IRRS). Valtioneuvosto, STUK ja jätehuoltovelvolliset saivat kiitosta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen etenemisestä ensimmäisenä maailmassa kohti käyttöönottovalmiutta.

Yhteistyötä on myös lähialueiden ydinturvallisuuden parantamiseksi. Sen pääasiallinen toteuttaja on Säteilyturvakeskus, joka on koordinoinut ja toteuttanut parannushankkeita Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitoksilla sekä tukenut Venäjän ydinturvallisuusviranomaista helmikuuhun 2022 saakka. Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhteistyö Venäjän kanssa päättyi. Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen yhteistyö lähialueiden säteily- ja ydinturvallisuuden parantamiseksi kohdistuu Ukrainan tukemiseen ja pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiseen. 

Lisätietoja: Juho Korteniemi

Muualla verkossa