Tarjouspyynnöt

Tässä osuudessa julkaistaan valikoidusti työ- ja elinkeinoministeriön käynnissä olevia tarjouspyyntöjä. Kattavammin ministeriön tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Tarjouspyyntö: Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2019-2022; tutkimusohjelman hallintohankkeen kilpailutus

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää tarjouksia 31.1.2018 klo 16.00 mennessä.

Tarjouspyyntö

Liite - 1 Esitäytetty ESPD-lomake