Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arviointi 

Hallituksen Ilmasto- ja energiastrategian valmistelun yhteydessä on tehty hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukainen sukupuolivaikutusten arviointi. Arviointiraportissa tarkastellaan ilmasto- ja energiastrategiaan ehdotettujen politiikkatoimien ihmisvaikutuksia ja niiden sukupuolittuneisuutta kuudella eri sektorilla: energiatuotannossa, rakentamisessa ja rakennuksissa, liikenteessä, teollisuudessa, palvelusektorilla sekä maataloudessa. Tutkijoiden arvioi osoittaa, että sukupuolivaikutusten huomioon ottaminen toimenpiteiden suunnittelussa on merkityksellistä sekä tasa-arvon että ilmastotoimien hyväksyttävyyden ja tehokkuuden kannalta.

Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arviointiraportti

Lisätiedot: 

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen TEM