FI SV EN

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa investointeja osana Euroopan investointiohjelmaa.

ESIR pyrkii 21 miljardin alkupanostuksella yhdessä muiden rahoittajien ja sijoittajien kanssa yhteensä 315 miljardin euron investointien käynnistymiseen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

ESIR toimii Euroopan investointipankin yhteydessä. Hankkeissa voi olla korkeampi riski kuin Euroopan investointipankin normaalisti rahoittamissa hankkeissa. Investoinnit voivat kohdistua energia-alaan, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen, liikenteeseen, tieto- ja viestintäteknologiaan, inhimilliseen pääomaan, kulttuuriin ja terveyteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Rahoitusta voivat hakea lähes kaikki organisaatiot suurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuri- ja teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk- ja mid-cap-yrityksille.

Hankkeiden oltava taloudellisesti kannattavia

ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta eikä rahoita hankkeita yksinään. Hankkeiden tulee olla taloudellisesti kannattavia. Rahoitus voi olla vieraan pääoman tai oman pääoman ehtoista. Pk-rahoitus kanavoidaan pääsääntöisesti välittäjäpankkien tai välittäjärahastojen kautta. Suuret yritykset ja hankkeet voivat jatkossakin hakea rahoitusta suoraan Euroopan investointipankista.

ESIR-investointineuvonta tarjoaa lisätietoa asiasta verkkosivuillaan sekä puhelinneuvontapalvelulla. Lisäksi Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston verkkosivuilta löytyy hyödyllistä lisätietoa ja yhteystiedot.

ESIR-investointineuvonta toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.

Lisätietoja: Elina Rainio