Nuorten ja nuorten aikuisten työelämä ja sen ulkopuolisuus

Tässä kuvailevassa tilastoanalyysissa tarkastellaan nuorten ja nuorten aikuisten työelämää ja sen ulkopuolisuutta. Tarkasteltavina kohderyhminä ovat 15–24-vuotiaat nuoret sekä joiltain osin nuoret aikuiset 34-vuotiaisiin saakka. Käsiteltävät kysymykset ovat nuorten työllisyys ja työsuhteiden kesto, nuorten työmarkkinoiden ala- ja ammattikohtainen kehitys, nuorten työolot, nuorten työnhakijoiden ammatit, nuorten työttömyys sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. This descriptive analysis of statistical nature discusses working life and being outside of it for young people and young adults. The target groups of the analysis are young people aged 15-24 and for some part, young adults up to the age of 34. The issues discussed are employment and job tenure, the occupational and branch level developments in the labour market, working conditions, occupations of job-seekers, unemployment and those outside of employment and education or training, all focused on young people.