Euroopan unionin tilintarkastussääntely

Euroopan parlamentti ja neuvosto uudistivat Euroopan unionin tilintarkastussääntelyä antamalla direktiivin ja asetuksen huhtikuussa 2014.

EU:n tilintarkastusasetus astui voimaan ilman eri täytäntöönpanoa kansalliseen lainsäädäntöön 17.6.2016. Kansallisen lainsäädännön EU-säädöksiin perustuvat muutokset saatettiin tilintarkastuslain muutoksilla voimaan elokuussa 2016 (lailla 622/2016).  Tilintarkastuslaki (1141/2015)  ja tilintarkastusasetus nivoutuvat yhteen ja muodostavat tilintarkastusalan sääntelykokonaisuuden.

Lisätietoja: Nadine Hellberg-Lindqvist