Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää – Älyverkkotyöryhmän väliraportti

Älyverkkotyöryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkö-markkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Tässä raportissa kuvataan työryhmässä ensimmäisen vuoden aikana käytyjä keskusteluja ja työryhmässä tehtyjä linjauksia