Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 243/2016 vp; EV 226/2016 vp)

HE 243/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn

Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, lain valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n muuttamisesta sekä lain valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen