Tulevat lomautukset

Tältä sivulta löytyvät vuodesta 2015 alkaen tulevien lomautusten erillisseurannan kuukausittaiset yhteenvedot, jotka on laskettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista saaduista työ- ja elinkeinotoimistokohtaisista tiedoista. Tiedot perustuvat työnantajien ennakkoilmoituksiin mahdollisesti kuukausittaisen laskentapäivän jälkeen alkavista tulevista lomautuksista.
 

Vuosien 2009–2014 ryhmälomautukset

Tällä sivulla on lisäksi yhteenvedot vuosilta 2009–2014 kerätyistä ryhmälomautusseurannan tiedoista. Ryhmälomautusmenettely päättyi kesäkuun lopussa 2013, jonka jälkeen kaikki alkaneet lomautukset näkyvät Työnvälitystilaston kokoaikaisesti lomautettujen tai lyhennetyllä työviikolla olevien työnhakijoiden lukumäärissä.