Työolobarometri mittaa työelämän muutoksia

Ministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla. Barometrissä seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien haastatteluihin, joissa kysytään muun muassa

  • töiden organisoimisesta
  • työaika- ja palkkausjärjestelmistä
  • työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista
  • syrjinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta työpaikoilla
  • työkyvystä ja terveydestä sekä
  • työmarkkinanäkymistä.

Ennakkotiedot julkaistaan vuoden alussa ja loppuraportti syksyisin. Viimeisin työolobarometri osoittaa esimerkiksi, että runsaan 15 vuoden aikana työpaikoilla on kiinnitetty yhä enemmän huomiota työntekijöiden osaamiseen (ks. taulukko alla).

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimusta

Ministeriö osallistuu tutkimushankkeisiin, joista saadaan tietoa, miten suomalainen työelämä kehittyy ja pärjää kansainvälisissä vertailuissa.  Esimerkiksi aikuisten taitoja eri maissa mittaava Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Euroopan elin- ja työolojen kehittämisvirasto (Eurofound) puolestaan tuottaa tietoa EU-maiden työelämän tilasta. Ministeriö vaikuttaa viraston tutkimusohjelmiin sen hallintoneuvostossa.

Julkaisuja:

Työolobarometri - syksy 2015

Työolobarometri - syksy 2014

Työolobarometri - syksy 2013

Työolobarometri - syksy 2012

Lisätietoja:

Antti Närhinen, Tiina Hanhike, Erno Mähönen

Kuvio. Työpaikalla on pyritty vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen 1998–2014 (%)