Valtiontakuurahasto

Valtiontakuurahasto turvaa Finnvera Oyj:n antamien vientitakuiden, takausten ja muiden rahastolaissa tarkoitettujen erityistakuiden sitoumusten täyttymisen.

Jos Finnveran myöntämien sitoumusten erillistulos yhtiössä muodostuu vuositasolla tappiolliseksi, eivätkä Finnveran oman vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat riittäisi tappion kattamiseen, tappio katetaan Valtiontakuurahastosta.

Jos rahastoidut varat eivät riittäisi tappion maksamiseen, tappio korvattaisiin valtion talousarviosta. Rahasto seuraa Finnveran vastuukantaa ja sen riskisyyttä sekä näiden suhdetta rahastoitujen varojen määrään.

Rahaston varat 656 milj. € ja Finnveran rahaston varat 536 milj. € huomioiden rahastoidut varat yhteensä noin 1,2 mrd. € yhteensä riittävät Finnveran vastuiden kattamiseen (30.9.2015 tilannearvio).

Valtiontakuurahasto vastaa myös entisen Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista. Rahasto saa tuloja pääosin takaisinperintäsaamiskannan suorituksista.

Toimielimet

Johtokunta

Kokoonpano toimikaudella 2014-2016:
Puheenjohtaja: talouspäällikkö Taina Vähimaa, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen, valtiovarainministeriö
Jäsenet: apulaisjohtaja Juha Savolainen, Valtiokonttori, kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteeristö

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö
Muu sihteeristö: talouspäällikkö Tarmo Narikka, Finnvera Oyj, tutkimusjohtaja Raija Rissanen, Finnvera Oyj

Lisätietoja: Anne Rothovius