Yritysten kehittämistuet

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävillä avustuksilla, yritysten kehittämispalveluilla sekä starttirahalla lisätään uutta yritystoimintaa sekä kannustetaan jo toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomi tarvitsee monipuolista, tulevaisuuteen suuntautuvaa yritystoimintaa ja kannustavan toimintaympäristön yrityksille. Julkisella rahoituksella madalletaan yrittäjyyden kynnystä ja kannustetaan yrityksiä kehittämään toimintaansa tavoitteellisesti.

Tavoitteena on alkavien ja jo toimivien yritysten rahoituksellisten ja toiminnallisten puitteiden ylläpito, parantaminen ja kehittäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa aktiivisesti yritysympäristön ja rahoitusmarkkinoiden tilaa ja pyrkii nopealla ja oikein suunnatulla reagoinnilla huolehtimaan siitä, että erilaisten yritysten tarpeisiin olisi toimivia rahoitusratkaisuja ja kehittämispalveluja eri suhdannetilanteissa, alueelliset näkökohdat huomioon ottaen.  

Lisätietoja: Kari Alanko