Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava tuki, jonka tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Starttirahan myöntämisestä päättävät työ- ja elinkeinotoimistot.

Starttirahan myöntämisen edellytyksiä ovat muun muassa:

  • päätoiminen yrittäjyys
  • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • tarpeellisuus toimeentulon kannalta
  • yritystoiminnalla on jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset
  • yritystoiminnan aloittaminen vasta tuen myöntämisen jälkeen

Starttirahan myöntämiseen vaikuttaa myös saman alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Starttiraha on vähintään peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Vuonna 2016 starttiraha on 32,68 €/pvä, noin 702 €/kk, ilman mahdollista lisäosaa. Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista tuloa aloittavalle yrittäjälle.

Lisätietoja aloittavan yrittäjän palveluista ja starttirahan hakemisesta:

Lisätietoja: Kirsi Hyttinen