Hyppää sisältöön

Epävirallinen neuvosto keskustelee EU:n energiajärjestelmän tulevaisuudesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2019 10.58
Tiedote

Romania järjestää 1.–2.4.2019 epävirallisen energiaministerikokouksen Bukarestissa. Tapaamisessa keskustellaan EU:n energiajärjestelmän tulevaisuudesta. Romania julkistaa kokouksen yhteydessä allekirjoitettavaksi kestävää ja älykästä kaasuinfrastruktuuria koskevan poliittisen julistuksen. Suomea kokouksessa edustaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Energiaministerikokouksen pääaiheena on energiajärjestelmän tulevaisuus. Romania on oma-aloitteisesti laatimassa aiheesta neuvoston päätelmät, jotka se pyrkii tuomaan energianeuvoston hyväksyttäväksi 25.6.2019 Luxemburgissa. Bukarestin kokous on keskustelunavaus aiheesta ja siinä on tarkoitus hakea ministereiltä ohjeistusta jatkotyötä varten.

Romania nostaa tausta-asiakirjassaan esiin näkemyksiä infrastruktuurista ja verkoista, rahoituksesta ja sektoreiden yhdistämisestä (sector coupling). Erityisesti keskustelua halutaan käydä siitä, ovatko nykyiset rahoitusinstrumentit riittäviä vastaamaan energiajärjestelmän murroksen haasteisiin, mitkä ovat tärkeimmät infrastruktuuria koskevat prioriteetit tulevina vuosina ja miten jäsenvaltiot odottavat hyötyvänsä eri sektoreiden yhdistämisestä.

Lisäksi energiaministerit keskustelevat EU:n vuosien 2020-2024 strategiseen ohjelmaan liittyen siitä, mitkä ovat tärkeimmät toimet EU:n energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen näkemysten mukaan energiaunionin kaikkien ulottuvuuksien (energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilisyys (hiilestä irtautuminen ja uusiutuva energia) sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky) tehokas toimeenpano on tärkeää. Tämä toteutuu kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (National Energy and Climate Plan, NECP) toimeenpanon kautta. Suomi painottaa lisäksi, että pitkän aikavälin strategian kannalta keskeistä on panostaa vähähiilisten energiateknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Teema nousee esiin myös Suomen heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajakaudella.

Romania julkistaa kokouksessa kestävää ja älykästä kaasuinfrastruktuuria koskevan poliittisen julistuksen. Suomi allekirjoittaa julistuksen, koska kaasuinfrastruktuurin kehittäminen on yksi väylä energiaunionin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi puheenjohtajamaa Romania järjestää epävirallisen energiaministerikokouksen yhteydessä Itäisen kumppanuuden energiaministerikokouksen.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 504 316 518
asiantuntija Katja Tuokko, TEM, puh. +358 504 655 533

 
Sivun alkuun