Hyppää sisältöön

Sysselsättningsanslag riktas till integration och strukturomvandlingar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2016 13.20
Pressmeddelande

Sysselsättningsanslagen i den andra tilläggsbudgeten för 2016 riktas till integrationsutbildning och hantering av strukturomvandlingar inom IKT-branschen. Tilläggsanslaget uppgår till totalt 13,1 miljoner euro. Regeringen beslutade om fördelningen av anslagen till närings-, trafik- och miljöcentralerna den 18 augusti 2016.

Av tilläggsanslaget ska 10 miljoner användas till att tidigarelägga integrationsutbildningen för asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Integrationsutbildningen har förnyats så att yrkesinriktade studier ingår i ett tidigare skede. Invandrarnas kunnande beaktas när utbildningen skräddarsys. Innehållet i utbildningen har också gjorts mångsidigare. Det gör att de asylsökande snabbare kommer in i arbetsliv eller utbildning.

Av anslaget ska 3,1 miljoner euro användas för att hantera följderna av uppsägningarna vid universiteten och vid Microsoft. För detta har det också ansökts om finansiering från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG). Nyland, Egentliga Finland och Birkaland kommer att tilldelas EFG-finansiering. Med finansieringen kan man erbjuda uppsagda arbetstagare bl.a. kompletterande utbildning och träning i företagande samt stöd för jobbsökning.

Fördelade anslag enligt NTM-central

Nyland                          5 110 000 euro
Egentliga Finland         1 800 000 euro
Satakunta                     600 000 euro
Tavastland                   1 000 000 euro
Birkaland                      500 000 euro
Sydöstra Finland          1 000 000 euro
Södra Savolax              100 000 euro
Norra Savolax               540 000 euro
Norra Karelen               300 000 euro
Södra Österbotten        550 000 euro
Norra Österbotten         1 200 000 euro
Lappland                       400 000 euro
Sammanlagt                 13 100 000 euro

Anslaget har fördelats mellan NTM-centralerna på basis av deras framställningar om tilläggsanslag.

Ytterligare upplysningar:
Raija Saastamoinen, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8942
Tuija Oivo, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9040
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112
Teija Felt, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9080

 
Sivun alkuun