TEMatiikkaa-blogi

Blogit

EU:n elpyminen, resilienssi ja uudistuminen

Nina Alatalo Tiina Heiskanen Julkaisupäivä 27.5.2020 9.42 Blogit

Tiina HeiskanenMaailma on kohdannut vakavan COVID19-kriisin, joka vaikuttaa kansalaisiin ja talouteen. Elpymisen vauhdittamiseen ja palaamiseen kestävyyden, kilpailukyvyn ja sosiaalisen talouden raiteelle EU tarvitsee Green Dealia ja digitaalista taloutta. On keskeistä virittää ja uudistaa taloutta sekä parantaa tuottavuutta näiden EU:n uusien prioriteettien kautta. Tarvitaan kattava strategia elpymiseen sekä toimintasuunnitelmat lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille.

EU:n elpymisessä ja elvyttämisessä on luotettava yhteiseen resilienssiin ja kykyyn luoda kestävää kasvua, innovaatioita ja työpaikkoja. Tämä tukee myös työpaikkojen luomista ja sosiaalista elpymistä. Investoinnit tutkimukseen ja innovaatioihin lisäävät taloudellista, yhteiskunnallista ja ekologista resilienssiä. Tätä edistävät innovaatiot osana EU:n rahoituskehystä tulevaisuudessakin.

Kestävällä kasvulla ja kilpailukyvyn uudistumisella on keskeinen rooli koronapandemian taloudellisten vaikutusten lieventämisessä sekä myös Euroopan elpymisen käynnistämisessä.

Nina AlataloUusi Euroopan komissio on korostanut EU:n prioriteettina Euroopan siirtymää kohti uutta digitaalista maailmaa, jossa vihreän ja digitaalisen siirtymän näkökulmat kulkevat käsi kädessä. Euroopan uuden kasvustrategian (Green Deal) keskiössä ovat talouden eri sektorit, kuten energia, teollisuus, liikenne ja rakennukset sekä kiertotalous, joiden avulla vihreän kehityksen ohjelmaa toteutetaan kohti EU:n ilmastoneutraaliustavoitetta 2050.

Digitaalinen siirtymä on tärkein kestävän kasvun mahdollistaja sekä myös keskeinen elpymisen tekijä koronan taloudelle aiheuttamassa tilanteessa Euroopan unionissa.

Kestävällä kasvulla ja kilpailukyvyn uudistumisella on keskeinen rooli koronapandemian taloudellisten vaikutusten lieventämisessä sekä myös Euroopan elpymisen käynnistämisessä.

Komissio julkistaa 27.5. EU:n elpymispaketin, muokatun ehdotuksen EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi sekä elpymisrahaston. Nämä sisältävät välineet ja keinot talouden ja elinkeinojen elpymiseen ja elvyttämiseen sekä talouden palaamiselle kasvu-uralle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut liitteenä olevan dokumentin: ”Non-paper: EU recovery, resilience and renewal building on green and digital growth”, jossa käsitellään elpymistä ja resilienssiä sekä talouden uudistumista vihreä ja digitaalisen kasvun kautta.

Koronakriisistä elpyminen on EU:n yhteinen ponnistus. Kestävän kasvun tekijät, digitaalisuus ja Green Deal ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun Eurooppa alkaa elpyä kohti uutta normaalia.

Tiina Heiskanen, vt. EU-johtaja
Nina Alatalo, johtava asiantuntija

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.