TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Liikenteen sähköistyminen on Suomelle tuhannen taalan paikka

Mika Lintilä Julkaisupäivä 18.5.2018 10.31 Blogit TEM

Liikenteen sähköistyminen on alue, jossa Suomella on erinomaiset mahdollisuudet synnyttää lisäarvoa uusien investointien, innovaatioiden ja osaamisen muodossa. Meillä on rikas maaperä sekä Kainuusta Satakuntaan ulottuvalla vyöhykkeellä toimiva kaivos- ja akkuklusteri, jonka toiminnan tuloksena maaperän rikkaudet ensin löydetään ja sitten jalostetaan uuden talouden käyttöön.

Liikenteen sähköistymisen myötä metallien kysyntä kasvaa maailmalla nyt voimakkaasti. Sähköautojen akuissa käytetään erityisesti nikkeliä, kobolttia, mangaania ja litiumia. Suomi vauhdittaakin nyt kotimaisen kaivos- ja akkuklusterin kehitystä kokoamalla valtion omistus- ja kehitystoiminnan tällä toimialalla uuteen yhtiöön, Suomen Malmijalostus Oy:hyn. Yhtiö muodostuu nimenvaihdoksen myötä Terrafame Groupin pohjalta. Uusi yhtiö jatkaa Terrafame Oy:n emoyhtiönä, vastaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä siirrettävästä kaivossijoitusohjelmasta sekä laajemminkin akkuklusterin kehittämisestä.

 Juuri tämä on luonteva rooli valtiolle: luoda edellytyksiä klusterin kasvulle ja kehitykselle synnyttämään niin työpaikkoja ja verotuloja kuin myös uutta vientiä. Innovaatioita synnyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa unohtamatta

Ratkaisulla toimialan strateginen kehittäminen muuttuu kokonaisvaltaiseksi ja pitkäjänteiseksi – pirstaleisuudesta päästään synergiaan. Toimialaan liittyvä osaaminen kootaan myös yhteen paikkaan. Suomen kaivos- ja akkuklusteri rakentaa siltaa vanhasta uuteen perinteisen teollisuudenalan toimiessa uuden talouden käyntivoimana. Juuri tämä on luonteva rooli valtiolle: luoda edellytyksiä klusterin kasvulle ja kehitykselle synnyttämään niin työpaikkoja ja verotuloja kuin myös uutta vientiä. Innovaatioita synnyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa unohtamatta.

Tehdyn ratkaisun taustalla on ollut se pohdinta, kuinka tunnistamme maaperässämme olevien mineraalien arvon ja varmistamme, että kansantaloutemme hyötyy niistä riittävästi. Näin saamme hyödyn kansantaloudelle nykyistä paremmin kotimaisen omistuksen ja korkeamman jalostusarvon muodossa. Näin valtio ja yhteiskunta hyötyvät kaivostoiminnasta työpaikkojen ja yhteisöverotulojen ohella myös yhtiöiden mahdollisen arvonnousun ja osinkotulon kautta.

Kaivos- ja akkuklusterin kehittämiseen liittyy myös Suomen ja Ruotsin yhteinen aloite kaivosalan tuotteita koskevan vastuullisuussertifikaatin luomiseksi. Koko arvoketjun vastuullisuudesta kertova sertifikaatti on mahdollisuus vastata kuluttajien kasvaneisiin vaatimuksiin sekä samalla vahvistaa kilpailukykyämme. Euroopan tulee olla edelläkävijä kaivosalan vastuullisuuden kehittämisessä.

Globaali ilmastopolitiikka vie maailmaa kohti uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energiamuotoja.  Suomalaisella osaamisella ja teknologialla voidaan edetä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Suomella on valtavasti potentiaalia nousta merkittäväksi tekijäksi liikenteen sähköistymisen synnyttämässä arvoketjussa. Uusi yhtiö on tässä muutoksessa mahdollistaja, joka voi operatiivisen toiminnan ja tutkimus- sekä kehitystyön lisäksi myös tehdä uusia hyvin harkittuja sijoituksia kaivos- ja akkuklusterin hankkeisiin. Hetki toimia on juuri nyt.

Suomi on noussut tällä hallituskaudella syvältä talouden ahdingosta. Työttömyys on laskenut koko maassa ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Tällä hallituskaudella on syntynyt jo vajaat 100 000 uutta työpaikkaa. Tuloksiin voi siis jo tässä vaiheessa olla tyytyväinen, vaikkakin työtä on toki vielä paljon jäljellä. Tarvitsemme kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja. Suomen on ilman muuta järkevää määrätietoisesti hyödyntää globaaleja megatrendejä liiketoiminnallisesti. Liikenteen sähköistyminen globaalin energia- ja ilmastopolitiikan vetämänä on yksi niistä.

Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.