TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Yrittäjyydellä keskeinen rooli koronapandemian jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa

Mika Lintilä Tuula Haatainen Julkaisupäivä 4.9.2020 14.00 Blogit

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja työministeri Tuula Haatainen

Yrittäjän päivää vietetään tänä syksynä epävarmoissa ja huolestuttavissa tunnelmissa. Talouden kokonaiskuva on pysynyt koronapandemiasta johtuen epävakaana ja tulevaisuutta on edelleen hyvin vaikea ennustaa. Koronapandemia on kurittanut erityisesti yrittäjiä, joiden jaksaminen on ollut koetuksella.

Elokuussa julkaistun pk-yritysbarometrin ennakkotietojen mukaan koronapandemia on vaikuttanut yrityksiin kuitenkin hyvin eri tavoin: osa on kyennyt uudistumaan kriisin seurauksena, osalla taas liiketoiminta oli pysähdyksissä. Hallitus reagoi yrittäjien ahdinkoon nopeasti, ja suurin osa yrityksistä on kokenut hyötyneensä koronapandemian vaikutusten vähentämiseen suunnatuista yritystuista. Moni yritys on uudistanut toimintaansa ja löytänyt oman tiensä selviytyä kriisistä. Lomautuksiin liittyneet joustot ovat auttaneet yrityksiä säilyttämään toistaiseksi myös työpaikkoja.

Alkava syksy on monilta osin sumun peitossa. Hoidamme samanaikaisesti sekä akuuttia kriisiä että myös kriisin jälkihoitoa. Tämän takia panostuksia tulevaan on tarpeellista tehdä, kuten hyvään työllisyyden hoitoon, osaamiseen ja innovaatioihin, sekä tukea vahvasti yrittäjyyttä, taloutemme kivijalkaa.

Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa työllistää, kehittää ja investoida. Strategialuonnoksessa maamme talouden suurimmaksi haasteeksi tunnistettiin alhainen työllisyys ja matalat investoinnit sekä tuottavuuden madaltuminen. Koronapandemian myötä pidemmän aikavälin haasteet ovat muuttuneet yhä monisyisemmiksi. Vuoden lopulla julkaistavassa strategiassa pyritään avaamaan eri skenaarioiden kautta, miten yrittäjyyteen liittyvillä valinnoilla voidaan vaikuttaa talouden rakenteiden monipuolistumiseen ja uuteen kasvuun.

Koronakriisi osoitti myös konkreettisesti, että tilapäisiin talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneiden yrittäjien ja yritysten auttamiseksi tarvitaan matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluja, jotta tarpeettomilta konkursseilta ja työpaikkojen menetyksiltä vältyttäisiin. Heti kriisin alussa alueelliset neuvontapalvelut ja Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalveluiden asiantuntijat auttoivat lukuisia pandemian johdosta talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneita yrittäjiä.

Tarkoitus on kehittää toimintaa edelleen ja rakentaa EU:n komission tukemana vaikeuksiin ajautuneille yrittäjille Suomeen kansallinen Early Warning -toimintamalli, jonka avulla kannattavat yritykset voivat päästä kriisin yli takaisin kasvupolulle. Mallin avulla on tuettu yrittäjiä jo useassa EU-jäsenmaassa ja sen tavoitteena on lisätä kasvuhakuisten yritysten määrää EU:ssa. Tavoitteena on myös rohkaista yrittäjiä hakemaan ajoissa apua, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Suomen Early Warning –toimintamallin käynnistystilaisuus on 1.10.

Koronapandemian johdosta yrittäjien on ollut mahdollista saada väliaikaisesti työmarkkinatukea äkillisen kysynnän heikkenemisen takia. Työ- ja elinkeinotoimistoihin on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ennätysmäärä yrittäjiä, joille on hankittu yhdessä ELY-keskusten kanssa liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Yrittäjät ovat voineet lisäksi keskustella TE-palvelujen psykologien kanssa mahdollisista uusista urasuunnitelmistaan. Myös ELY-keskusten yrityspalvelut ovat tukeneet tehostetusti koronapandemiasta kärsineitä yrittäjiä. ELY-keskusten ja TE-palvelujen sekä muiden alueellisten ja kunnallisten yrityspalvelujen osaava ja sitoutunut henkilöstö onkin pystynyt osaltaan vastaamaan nopeasti ja joustavasti tähän haastavaan tilanteeseen. On erityisen tärkeää, etteivät yrittäjät jää yksin ja voivat suunnata katseensa jo tulevaan.

Uusia yrityksiä on perustettu myös pandemian keskellä. Hallitus on parantanut uusien yritysten toimintaedellytyksiä koronapandemian vaikutusten keskellä muun muassa pidentämällä starttirahan enimmäiskestoa ja myöntämällä joustoja starttirahan maksatukseen.

Yrittäjyydellä on maassamme pitkät perinteet. Olemme aina olleet yritteliäs, ahkera ja sisukas kansa. Me kaikki voimme tukea suomalaisia yrittäjiä päivittäisillä valinnoillamme.

Osaamiseen ja innovaatioihin tulee jatkossakin panostaa, sillä ne tukevat koronapandemian jälkeistä kasvua. Yrittäjyydellä on siinä aivan keskeinen rooli. Nyt jälleenrakennuksen aikaan, jos koskaan, tarvitaan suomalaisten yrittäjien sinnikkyyttä, rohkeutta ja luovuutta.

 Hyvää Yrittäjän päivää kaikille Suomen yrittäjille!

Elinkeinoministeri Mika Lintilä              Työministeri Tuula Haatainen

Lisätiedot:
Yrittäjän päivää on juhlittu 5.9. vuodesta 1997 lähtien. Sen päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö, jonka taustalla on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Tänä vuonna Yrittäjän päivän pääjuhlaa ei koronapandemian takia järjestetä, mutta päivä näkyy ja kuuluu ennen kaikkea verkossa.

Katso lisää:
www.yrittajanpaiva.fi, #yrittäjänpäivä, #sellainenonyrittäjä

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.