TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Startup-yritysten menestys on tärkeää - osaajia tarvitaan lisää!

Tuija Ypyä Julkaisupäivä 29.11.2016 11.30 Blogit

Slush tuo hetkeksi startup-maailman katseet Suomeen. Slush houkuttelee pääomasijoittajia, investoijia ja monia nuoria hakeutumaan vireään ympäristöön, jossa syntyy innovaatioita.

Uusien yritysten syntyminen ja yritysten kasvu sekä perinteisten yritysten uusiutuminen luovat täysin uusia työpaikkoja suomalaisille. Mitä enemmän kansantalous painottuu korkeaan osaamiseen perustuvaan innovatiiviseen yritystoimintaan, sitä tärkeämpiä uudet, kasvua hakevat yritykset ovat.

Startup-yritykset kehittävät yrityskulttuuria nopeammin kuin vanhojen rakenteiden perinteinen uudistumisprosessi. On syntynyt aivan uusia toimialoja ja nekin uudistuvat kiihtyvällä nopeudella. Työn tekotapa on muuttunut ratkaisevasti tehokkaammaksi kuin koskaan ennen. Samalla osaajien tarve sekä uusissa startup-yrityksissä että uudistuvissa perinteisissä yrityksissä on kasvanut huimasti.

Tällä hetkellä on suurin osaajavaje ohjelmoijista, joita pyritään houkuttelemaan ulkomailta. Viikonloppuna järjestetty Junction Hackaton oli loistava tapahtuma, joka paikkasi osaltaan tätä vajetta. Siellä yli 1000 nuorta ympäri maailmaa ratkaisi ohjelmoinnin avulla yhteiskunnallisia ongelmia sekä tarjosi uusia sovelluksia perinteisille yrityksille. Siinä sivussa varmasti moni nuori sai näyttää osaamistaan rekrytointimielessä tapahtumaan osallistuneille yrityksille.

Onko Suomi ulkomaalaisille osaajille houkutteleva maa asua ja elää, kysyttiin Junction Hackatonissa? Aiheellinen kysymys, johon moni yritys joutuukin vastaamaan rekrytoidessaan uusia osaajia. Pehmein keinoin voimme vielä parantaa houkuttelevuuttamme osaajille,  joista on huutava pula muuallakin kuin meillä. Meidän on kyettävä tarjoamaan myös ympäristö viihtyisälle asumiselle ja sosiaalisille suhteille, asunnot, koulut, kieliluokat ja uudenlaiset yhteisölliset tilat tiimeille ja toiminnalle.

Startup-kulttuurin johtavana ajatuksena on ketteryys, innovatiivisuus ja omatoimisuus. Kasvavan yrityksen ympärille syntyy usein oma pieni ekosysteemi tiimeineen ja sijoittajineen. Yritykset ovat kasvuhaluisempia kuin esim.10 vuotta sitten. Startup-toimintaympäristön kehittäminen edellyttää julkiselta sektorilta entistä vahvempaa ja fokusoidumpaa startup-yrityspolitiikkaa.

Startup-yritykset tarvitsevat menestyäkseen tukea eri muodoissa. Parhaimmillaan tuki on yrityksen näkökulmasta huomaamatonta, jouhevaa byrokratiaa tai mahdollisuus hyviin toimitiloihin hyvällä sijainnilla hyvään hintaan. Tukea tarvitaan kuitenkin myös kasvun rahoituksessa sekä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Pk-yrityspolitiikka korostaa entistä enemmän yritysten kasvua ja innovatiivisuutta, koska vain näin talouden kilpailukyky kasvaa ja syntyy uusia työpaikkoja.

Suomessa on varsin hyvin onnistuttu synnyttämään ympäristö, joissa eri toimijat houkuttelevat korkealla osaamisella ja  avoimuudellaan ulkomaisia yhteistyökumppaneita Suomeen. Syksyllä Valtioneuvoston kanslialle teetetty selvitys startup-yritysten merkityksistä ja kasvun pullonkauloista antoi laajan ja  mielenkiintoisen ja suhteellisen positiivisen kuvan Suomen tilanteesta keskeisiin verrokkimaihin nähden sekä toi esille näiden parhaita menestysreseptejä kasvuyrittäjyydelle. Suurin kynnys yrittäjyyteen on edelleen epävarmuus ja pelko epäonnistumisesta. Slush ja marraskuinen mystinen eksotiikka ovat kaamoksen kaatajina parasta Suomelle. Se kertoo siitä, että onnistuminen on mahdollista ja startup-yrityksiä todella tarvitaan.

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies, TEM

Lisätietoa startup-yrityksistä:
Dashboard-sovellus ja karttaominaisuus antavat lähes reaaliaikaisen kuvan suomalaisista startupeista sekä niiden menneestä ja tulevasta kehityksestä. Dashboardista on muun muassa mahdollista tarkastella yritysten sijaintia kartalla, henkilöstömäärää ja niiden liikevaihdon kehitystä. Dashboard tarjoaakin reaaliaikaisen työkalun kansalaisten ja päättäjien käyttöön.

Startup Dashboard
Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Yrittäjäekosysteemit kasvun ajurina

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.